Workshop Positieve Gezondheid zelfmanagement

Workshop Positieve Gezondheid kennis en vaardigheden.

positieve-gezondheid-spinnenweb-preventiecoach

Positieve gezondheid met OplossingsKracht.
Positieve Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Dit concept werd ontwikkeld door Machteld Huber.

Empowerment op eigen kracht
De essentie van het concept is om mensen in hun kracht te houden of te krijgen en eigenaar te laten zijn van hun proces.
Dit geldt zowel voor zowel zieken als gezonden. Leidend is het ‘wat kan je wel’-principe en ‘wat heeft voor jou betekenis, wat wil je?’.

Positieve Gezondheid voor inzicht en eigenaarschap met het model OplossingsKracht.
Met het scoringsinstrument Positieve gezondheid zet je anderen aan tot een bredere kijk op eigen welzijn en gezondheid. 
Zo ontstaat een ‘gezondheidsoppervlak en is de analyse gestart’.
Helder voor de mens zelf en een mooi startpunt voor het bieden en vragen van de gewenste steun.
De stap van de eigen cirkel van invloed naar de gewenste en gezonde gedragsverandering.

Het gebeurt mij of ik laat het gebeuren!

Positieve Gezondheid en coachen op zelfmanagement
Leer mensen zichzelf te steunen en steun te vragen.  

Geef mensen een hengel en geen vis!
Dat is het uitgangspunt van Positieve Gezondheid met OplossingsKracht. We maakten een kort filmpje hierover.

Het model ‘OplossingsKracht voor de gewenste steun’ draagt bij aan de eigen kracht van mensen.
Ga in dialoog met als uitgangspunt Het-scoringsinstrument-positieve-gezondheid van Machteld Huber.
Samen weet je meer, ontdek waar de ander mee zit, ontdek wat de diagnose is  en stel samen een behandelplan op.

positievearbo

Positieve Gezondheid, een betere gespreksvoering en het coachen met OplossingsKracht©
Ieder mens beschikt over het vermogen om te denken, te voelen, een plan te maken en praktisch actief te zijn.
Ieder mens beschikt dus over eigen OplossingsKracht.
Vaak nemen we het over van anderen, gaan we zorgen voor de ander.
De kunst is om de ander te versterken, en de gewenste steun te bieden, samen knelpunten op te lossen. Je gesteund voelen draagt bij aan veiligheid, werkplezier en resultaten.

Positieve Gezondheid en Coachen met OplossingsKracht draagt bewezen* bij aan welzijn, werkplezier en productiviteit. We willen de stap maken van “zorgen voor anderen, naar zorgen dat de ander in zijn eigen kracht komt………

Positieve gezondheid met OplossingsKracht
Voor een betere gespreksvoering en toekomstgerichte coachvaardigheden

Voor het het bieden van de gewenste steun is zelfinzicht nodig, het goed kunnen communiceren en het verdiepend luisteren.
In de opleiding Coachen op positieve gezondheid en zelfmanagement leer je tactisch knelpunten oplossen en empathisch navigeren. Je leert, zonder oordelen, anderen in hun kracht te zetten vanuit een volwassen relatie, zonder te willen redden. 

In de workshop Positieve Gezondheid met OplossingsKracht leren we je:
– werken met Het scoringsinstrument positieve gezondheid van Machteld Huber
– bewustwording van je automatische patronen in het luisteren, vragen en reageren op anderen.
– het belang van het bieden, vragen en ontvangen van de 4 soorten steun.
– het samen oplossen van knelpunten met behulp van het model OplossingsKracht.

– het aanzetten tot eigenaarschap en zelfmanagement.

Met het empathie- en coachmodel OplossingsKracht kan je de gewenste steun bieden.
Ontdek de gewenste steun door het stellen van vragen. 
Welke steun is gewenst? Waarmee kan ik je steunen, de organisatie, je omgeving en waarmee kan je jezelf steunen?
Wil je analytische steun: samen de zaak op een rijtje zetten?
Wil je emotionele steun: gewoon even je verhaal kwijt, begrip, troost, erkenning?
Wil je creatieve en innovatieve steun: samen kansen zien, oplossingen en mogelijkheden ontdekken?
Of wil je praktische steun: wat kan ik praktisch voor je doen?

De PreventieCoach draagt actief bij aan het toepassen van Positieve gezondheid in organisaties.
Wil je gelijk al aan de slag download hier het het scoringsinstrument-positieve-gezondheid en lees in onze gratis app Zelfmanagement Positieve gezondheid de vragen die je kan stellen bij het bieden van de gewenste steun.

Volg de training Positieve gezondheid of de tweedaagse opleiding coachen op Positieve gezondheid .

Meld je aan.

Nieuwe gratis app Zelfmanagement Leer Coachen
Een app van De PreventieCoach gericht op het coachen op eigen kracht en positieve gezondheid.

Zelfsturing en eigen regie vraagt om een andere manier van kijken, communiceren en handelen in organisaties.
De PreventieCoach heeft de app zelfmanagement gemaakt om bij te dragen aan de vaardigheden die nodig zijn om mensen in hun kracht te zetten.
Download de app zelfmanagement van De PreventieCoach OplossingsKracht voor Google android hier
Download de app zelfmanagement van De PreventieCoach OplossingsKracht voor de iphone en ipad hier 

 

Meld je aan