Training wijziging Arbowet 2017 (van weerstand naar veerstand)

De PreventieCoach organiseert een actieve en inspirerende training over de WIJZIGINGEN ARBOWET 2017. Je kan kiezen voor 1 dag of voor 2 dagen.

 • De nieuwe aanpak geeft medewerkers de kans op een betere bescherming en meer werkplezier!
 • De rol van de preventiemedewerker en van de bedrijfsarts verandert naar veel daadkrachtiger sturen op preventie.
 • Werkgever moet probleem voortaan nog duidelijker bij de bron aanpakken.
 • Voor werknemers betekent de nieuwe aanpak een betere bescherming.

Meer steun wordt verwacht van de werkgever, de leidinggevenden, de OR en de preventiemedewerkers.
model-oplossingskracht-breed-eigen-kleuren-visitekaartje-11mrt2015-scherm
Preventie wordt een vast onderdeel van het contract met de arbodienst, inclusief de financiering. De OR heeft instemmingsrecht en de Inspectie SZW kan hierop handhaven. Naast kennis over de nieuwe arbowet 2017 heeft de preventiemedewerker nog meer professionele vaardigheden nodig.
Met positieve gezondheid en vitaliteit hoog op de arbo-agenda en echt aanpak van werkdruk, agressie, overbelasting etc.

De ‘nieuwe’ preventiemedewerker coacht de organisatie van weerstand naar veerstand met positieve gezondheid.

Kennis over de nieuwe arbowet 2017:

 • Rollen, taken en verantwoordelijkheden na wijziging van de Arbowet 2017
 • Het gesprek en de relatie met de bedrijfsarts
 • Visie op vitaliteit en duurzame preventie
 • Creëren van draagvlak en betrekken van medewerkers
 • De stap van bewustwording naar gedragsverandering

En ontwikkeling van professionele vaardigheden zoals:

 • visie op gezond, veilig en plezierig werken
 • begrijpend luisteren
 • de gewenste steun bieden
 • tactisch communiceren
 • empowerment
 • adviesvaardigheden
 • coachen op positieve gezondheid

De PreventieCoach geeft een diverse trainingen over de wijzigingen Arbowet 2017
Arbowet 2017 één- en tweedaagse trainingen
 gericht op de kennis en de vaardigheden die nodig zijn bij de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 2017.

Kosten:

 • Een dag: €395.- per dag exclusief 21 % BTW
 • Twee dagen: €790.- exclusief 21 % BTW

Locatie:

De PreventieCoach Mecklenburglaan 94 3843BP Harderwijk

Inschrijven met mail naar info@preventiecoach.nl met vermelding van naam, mobiele nummer, organisatie, aantal personen, factuurgegevens.

Meld je aan