Veranderkracht

Vergroot de  veranderkracht, veerkracht, daadkracht en oplossingskracht.

OplossingsKracht bij veranderingen op het werk
Er is veranderkracht nodig in organisaties voor behoud van energie en voor het succes van de organisatie!
Bij ingrijpende veranderingen is er o.a. verlies en rouw in de organisatie; werkprocessen veranderen, mensen vertrekken. De mensen zelf, de leidinggevenden, adviseurs en ook achterblijvers moeten met al die veranderingen kunnen omgaan en energie behouden.  Sterker nog we hebben mensen nodig, die in tijden van verandering, de stress aankunnen, over denkkracht beschikken, energie geven, doelgericht zijn, durven te experimenteren, innovatief en daadkrachtig zijn.

De PreventieCoach draagt graag bij aan het sociale kapitaal in organisaties.
Bij veranderingen is visie nodig! Een visie waar medewerkers zich mee kunnen verbinden.

Het draait om het creëren van veiligheid, verantwoordelijkheid, verbinding en vrijheid!
Het model OplossingsKracht zorgt voor draagvlak en co-creatie. Onze insteek, het werken met het empathiemodel OplossingsKracht, zorgt ervoor dat de gewenste verandering een participatief proces wordt.

De meerwaarde van respectvolle ondersteuning bij ingrijpende veranderingen op het werk
Goed werkgeverschap en menselijkheid draagt bij aan de veerkracht van mensen en aan de vitalteit van de organisatie. Het is respectvol, zorgzaam en tevens slim om als organisatie het belang te onderkennen van begeleiding bij emotionele processen bij grote veranderingen op het werk. Transitiebegeleiding is stressverlagend, kostenbesparend, voorkomt energievretende weerstand en (mentaal) verzuim. Het is zorgzaam, energiegevend en zeer effectief om inzicht in het transitieproces, kennis van mensen en vaardigheden bij psychologische processen te hebben binnen de organisatie.

Investeer in het menselijk kapitaal! Bied en vraag medewerkers de gewenste steun. OplossingsKracht-animatie-basis-300
Elke medewerker beschikt over het vermogen om te veranderen en bij te dragen aan de organisatiedoelen en de samenwerking. 
Naast de organisatorische aanpak is er zeker ook creatieve, analytische en emotionele steun nodig.
De kwaliteit van steun onderling en van begeleiding vanuit het management en vanuit de organisatie draagt bij aan de veiligheid, de veranderkracht, de veerkracht en de daadkracht van medewerkers.

De trainingen van De PreventieCoach dragen bij aan veerkracht, veranderkracht, oplossingskracht en daadkracht.
In de training maken we de stap van diagnose naar behandelplan. Met bewustwording en nieuw gedrag kunnen medewerkers genieten van hun eigen ontwikkeling en succes.
De training heeft als effect dat we veel meer eigenaarschap kunnen nemen voor de eigen OplossingsKracht. We leren cursisten knelpunten te inventariseren, oplossingen te verzinnen en acties te koppelen aan het doel.  Ieder mens beschikt over denkkracht, emotiekracht, creatiekracht en daadkracht.

Trainingen gericht op veerkracht, veranderkracht en oplossingskracht.
De PreventieCoach biedt professionele trainingen gericht op transitiekennis, attitude en vaardigheden die bijdragen aan veerkracht en sociale steun bij transities en veranderingen op het werk.

Denkkracht, veranderkracht, daadkracht en veerkracht zijn nodig bij veranderingen in het werk.
De transitietrainingen die wij verzorgen zijn gericht op: 

• leidinggevenden, HRM, loopbaancoaches, preventiemedewerkers en andere adviseurs
• collega’s en medewerkers die zich onveilig ervaren bij de veranderingen, die energie willen behouden, die moeten dealen met de verandering, het verlies en het vertrek van collega’s en de vertrouwde samenwerking.
•  vergroot het creatief innovatieve vermogen in de organisatie en zet het om in daadkracht.

Verandering, veerkracht, veiligheid, verantwoordelijkheid, vitaliteit, verbinding
Het energiek kunnen begeleiden van medewerkers bij ingrijpende gebeurtenissen vraagt om:
– inzicht in het transitieproces,
– kennis van mensen en
– vaardigheden bij psychologische processen.

Training Veerkracht & Transitie | Effectieve en affectieve vaardigheden met OplossingsKracht© voor leidinggevenden, teammanagers, HRM, loopbaancoaches, preventiemedewerkers, adviseurs en anderen.
Met de ontwikkeling van jouw “OplossingsKracht, effectieve en affectieve vaardigheden” creëren we een [werk]omgeving waar het veilig is, waar medewerkers zich gehoord en gesteund voelen ook bij ingrijpende veranderingen. Je ontdekt in deze transitietraining hoe je medewerkers de gewenste steun kan bieden bij het innerlijke proces wat men doormaakt bij (ingrijpende) veranderingen op het werk. Je ontdekt welke betekenis er wordt gegeven aan de werkelijkheid. Welke steun gewenst is. Je wordt je bewust van het belang van goed gehoord, begrepen en gesteund ervaren. Je leert hoe je bij kan dragen aan de vitaliteit in de organisatie. Hoe je op taak en op relatie empathisch kan zijn en tegelijkertijd effectief resultaatgericht. Hoe je kan bekrachtigen, motiveren, inspireren, coachen, steunen, aanmoedigen en bij kan dragen aan een gezond transitieproces. Je vergroot je eigen oplossingskracht, veerkracht en veranderkracht en die van anderen. Je draagt effectief bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Het empathie- en coachmodel OplossingsKracht voor de gewenste steun
Met behulp van het empathie- en coachmodel “OplossingsKracht” leer je stapsgewijs medewerkers te coachen en te begeleiden. Je biedt ze de gewenste steun en je leert ze hoe ze zichzelf kunnen steunen, zichzelf kunnen ontwikkelen, de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het transitieproces.

Online coaching voor cursisten bij het omgaan met transities
Na 1 dag heb je al veel geleerd, maar of je je dan al bekwaam ervaart is de vraag. Niet elke organisatie is in de gelegheid om meerdaagse trainingen aan hun mensen aan te kunnen bieden. Dan is online coaching een prachtige aanvulling. Online coachen biedt de mogelijkheid om relevante knelpunten met een expert op afstand te bespreken. Om zo samen tot een gedegen aanpak te komen bij ingewikkelde werksituaties. Wij vertellen je graag over de e-coachingsmogelijkheden.

Welkom
Je bent meer dan welkom wanneer je de bereidheid hebt om je te ontwikkelen, je open te stellen, je zelfinzicht te vergroten en professionele vaardigheden te oefenen. Wat ons inziens bijdraagt aan ontwikkeling is: – optimisme, – leergierigheid, -een open blik naar de wereld, – een interne locus of control, geloof in eigen kunnen en het lef om te experimenteren.

Veilige leer-omgeving
We creëren een veilige omgeving met elkaar, waarin we actief aan de slag gaan. Je raakt in gesprek met elkaar over werkgerelateerde onderwerpen. Zo leer je èn over jezelf èn over de ander. We maken in onze trainingen frequent de stap van denken naar ervaren. Praktische werkgerelateerde oefeningen worden afgewisseld met de theorie. Eigen knelpunten, dicht op de professionele huid kunnen als casus meegenomen worden in de training.
Bewustwording, zelf ervaren, feedforward krijgen en ontvangen daar draaien deze intensieve en mooie dagen om. Een verrassende training en wie weet een (her)ontdekking. Zinvol, speels en zeer zeker met professionele diepgang.

Kernwoorden
Veranderkracht, creatiekracht, veerkracht, transitie, bewustwording, zelfreflectie, denkstijlen, drijfveren, professionele gespreksvaardigheden, energiegevend coachen, oplossingskracht, EQ, resultaatgericht, empathische vaardigheden, teamproces, eigenaarschap, communicatie, denkvoorkeuren, samenwerken, veiligheid, openheid, strategisch leiderschap, duurzame arbeidsomstandigheden, rouw en verandering, hetnieuwewerken, vitaliteit, fit voor de future.

De PreventieCoach | De eCoachAcademie
De trainers van de PreventieCoach delen graag kennis, ervaring, deskundigheid en enthousiasme.
Belangrijk vinden wij: kwaliteit, verbinding, resultaten, authenticiteit, kennis, veiligheid, enthousiasme en actie.
We genieten graag mee met “dat wat al goed gaat” en van het verbeteren van “dat wat nog mooier kan”.
Neem contact op met Ingeloes Bense, info@preventiecoach.nl

Locatie De PreventieCoach
Onze prachtige trainingslocatie is in Harderwijk. Onze ervaring is dat het goed is om even weg te zijn van de eigen organisatie. Bij mooi weer zitten we buiten, en we verwennen je met een lekkere lunch. Trainingstijden zijn van 10 – 16 uur.

Duur trainingen veranderkracht met oplossingskracht
Afhankelijk van de vraag van de organisatie, het kennisniveau van de deelnemers en de beoogde doelen bepalen we samen de inhoud en de duur van de training cq ontwikkelcyclus
• In de tekst wordt voor het gemak “ hij” gebruikt, vanzelfsprekend wordt ook “zij” bedoeld.