Nieuwe Arbowet- Nieuwe Preventiemedewerker

De Preventiemedewerker en de nieuwe Arbowet 2017, aan de bak met ontwikkeling!
Naast kennis over de nieuwe arbowet 2017 heeft de preventiemedewerker nog meer professionele vaardigheden nodig. Wij leiden preventiemedewerkers nieuwe stijl op met Positieve gezondheid en vitaliteit hoog op de arbo-agenda. Deze training zijn uitermate geschikt voor preventiemedewerkers die gaan voor echte verbetering en aanpak van werkdruk, agressie, overbelasting etc.

Een preventiemedewerker heeft kennis en nodig over de arbeidsrisico’s in de eigen organisatie. Daarnaast heeft een preventiemedewerker vaardigheden nodig om werkelijk gezond en veilig gedrag in de organisatie te bereiken.

Oplossingskracht
Een andere kijk op de opleiding van de preventiemedewerker

Oplossingskracht

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet veranderd.
Het is belangrijk dat de juiste persoon aangesteld wordt als preventiemedewerker. Elke organisatie is anders en dit vraagt specifieke deskundigheid, werk- en denkniveau van de preventiemedewerker. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker moet nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

Samenwerking, energiegevend communiceren, informeren daar draait het om.
De nieuwe Arbowet stimuleert betere samenwerking gericht op preventie en duurzame gezondheid.

En voor samenwerking moet je écht goed kunnen inleven en communiceren!

Dus communicatie, coaching en empowerment zijn de professionele vaardigheden die echt nodig zijn voor een preventiemedewerker nieuwe stijl.

Het coach- en communicatiemodel “OplossingsKracht voor de gewenste steun”.
De medewerker met preventietaken zal in staat moeten zijn om vanuit elk perspectief te kunnen communiceren en in de organisatie de gewenste steun te kunnen bieden.

Gevraagd wordt een preventiemedewerker met een heldere visie, gericht op samenwerking en kennisuitwisseling. Toekomstgericht met ideeën voor verandering, denkend in mogelijkheden!

Een preventiemedewerker die:

 • helder kan analyseren
 • zich in kan leven en draagvlak weet te creëren
 • doelen en behoeftes van een ieder en de organisatie gemeenschappelijk kan maken (win-win-win)
 • knelpunten samen met anderen weet op te lossen
 • de juiste steun kan bieden en kan empoweren
 • oplossingen weet te vinden
 • praktisch de taken kan uitvoeren.

Dit geeft energie in een organisatie en zorgt voor werkelijke verandering.

Elk mens beschikt over OplossingsKracht en kan van perspectief wisselen.
Elk mens beschikt over denkkracht, levenskracht, wilskracht, veranderkracht en daadkracht.
Dus elk mens kan een analytische, emotionele, creatieve en praktische steun bieden.
Daar maakt het model OplossingsKracht je bewust van. Met dit coachmodel leer je begrijpend luisteren, word je regisseur in gesprekken, ben je constructief kritisch, inlevend, maak je keuzes vanuit win-win-win doelen, bied je steun aan, ben je innovatief en oplossingsgericht en zet je woorden om in daden.

De Preventiemedewerker met OplossingsKracht werkt vanuit 4 soorten steun!
De kunst is om zowel een analytische, emotionele, innovatieve en praktische steun te bieden. Met een open onderzoekende houding bereik je dat je in de dialoog samen knelpunten kan oplossen.
– het uitspreken: feiten, gevoelens, behoeften, gedrag
– het bespreken: dialoog, open, zonder oordelen
– het aanspreken: onderzoekend en respectvol
– het afspreken: borging, helder en smartie afspraken

Analytische steun
Het onderzoek naar de feiten, de RI&E (helpen) opstellen, maatregelen uit het plan van aanpak uitvoeren, risico’s, verantwoordelijkheden, het in kaart brengen en overzicht bieden. Begrijpend luisteren, regie hebben in gesprekken, informeren van bedrijfsarts, OR en directie.

Emotionele steun
Het open en onderzoekend luisteren met echte aandacht. Inleven en aandacht voor de emoties, stilstaan bij gevoelens. Ruimte bieden zonder oordeel, vanuit begrip, erkenning, waardering. Het waarderen en vieren van dat wat goed gaat, bekrachtigen en empowerment.

Creatieve / innovatieve steun
Visie hebben, doelen kiezen, toekomstgericht. Behoefte en belangen verhelderen. De win – win – win uitwerken. Het maken van een energiegevend plan vanuit Positieve gezondheid. Mensen betrekken en draagvlak creëren. Brainstormen over oplossingen en mogelijkheden. Energie behouden.

Praktische steun
Samenwerken met en adviseren aan bedrijfsarts en arbodeskundigen. Trainingen en voorlichting organiseren. Leidinggevenden opleiden. Amplitie. Resultaatgerichte daadkracht, tempo, zorgen voor de benodigde acties, het maken van afspraken.
Het borgen van deze afspraken. Vergroten van de succeskans vanuit kleine stapjes.

De PreventieCoach, Ingeloes Bense, ontwikkelde dit krachtig gespreksinstrument. Meer informatie: http://www.oplossingskracht.nl/

Het trainingsaanbod van De PreventieCoach
Je kan kiezen voor een korte opleiding de opleiding tot preventiemedewerker in 1 dag waarin je kennis maakt met de onderwerpen hieronder. Daarnaast bieden we ook een 2-daagse opleiding tot preventiemedewerker waarmee je naast kennis ook vaardigheden leert zoals het coachen van medewerkers. Na deze 2 dagen ben je ook echt klaar om te kunnen starten in je rol als preventiemedewerker nieuwe stijl.

Kennis over de nieuwe arbowet 2017:

 • Rollen, taken en verantwoordelijkheden na wijziging van de Arbowet 2017
 • Het gesprek en de relatie met de bedrijfsarts
 • Visie op vitaliteit en duurzame preventie
 • Creëren van draagvlak en betrekken van medewerkers
 • De stap van bewustwording naar gedragsverandering

Ontwikkeling van professionele vaardigheden zoals:

 • visie op gezond, veilig en plezierig werken
 • begrijpend luisteren
 • de gewenste steun bieden
 • tactisch communiceren
 • empowerment
 • adviesvaardigheden
 • coachen op positieve gezondheid

 

Overige informatie

 • Bij alle opleidingen ontvang je een certificaat van De PreventieCoach.
 • Het tarief is €395,- voor één dag exclusief 21% btw (inclusief lunch- en locatiekosten).
 • Voor opmaat en in-company trainingen hebben wij andere tarieven.
 • Kijk voor aankomende data in onze agenda.
 • Wij werken bij voorkeur met groepen van maximaal 8 personen bij open opleidingen.
 • De opleidingen en trainingen worden gegeven op: Mecklenburglaan 94, 3843BP Harderwijk.
 • Wij hebben twee gratis apps ontwikkeld: de app PreventieCoach Arbo en de app Zelfmanagement, Positieve gezondheid, leer coachen.
Meld je aan