Training Fit voor de Future | Vitaal bewust | preventie van fysieke en mentale overbelasting rsi stress

 Fit voor de Future | Vitaal bewust 

Investeer in aandacht voor de vitale medewerker, investeer in Fit voor de Future en maak medewerkers vitaal bewust. Het is prettig werken met medewerkers die fysiek en mentaal veerkrachtig zijn, die keuzes kunnen maken, die eigen drijfveren kennen en die kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl.

De gewenste effecten van de training Fit voor de Future | Vitaal bewust
Medewerkers zijn bewust van eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid voor gezond gedrag en weten de risicofactoren van hun werkzaamheden. Zij hebben niet alleen kennis maar ook vaardigheden om lekker en gezond te kunnen werken, zowel in de werkomgeving als thuis. Zij kunnen praktisch aan de slag. Het voorkomen van verzuim kan wanneer medewerkers (over)belastingssignalen herkennen en weten te reageren en er interne deskundigheid is.

Preventie van Fysieke en mentale overbelasting [Rugklachten, RSI en Burnout]
Je kan mentaal en fysiek veerkrachtig blijven wanneer je signalen tijdig [h][er]kent.En wanneer je preventief knelpunten kan oplossen en investeert in het gewenste gedrag. De stappen van gedragsverandering zijn: openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen en volhouden.

De training Training “Fit voor de Future” kan bestaan uit:
– één bijeenkomst van twee tot drie uur (voorkeur ivm praktische toepasbaarheid 8- 10 personen).
– twee bijeenkomsten van 1,5- 3 uur , dit is afhankelijk van uw arbodoelstellingen.
– individuele rondgang waarin met medewerkers de eigen werkomgeving verbeterd wordt. En waarin ontdekt wordt wat de medewerker in gedrag nog zou kunnen aanpassen om gezond te kunnen werken. Bijv: het nemen van herstelmomenten, omgaan met werkdruk, werkplanning, werkgedrag, werkhouding.

Onderwerpen Fit voor de Future | Vitaal bewust
Tijdens deze interactieve training doen medewerkers basiskennis op rondom het ontstaan van mentale en fysieke (over)belasting. Zij worden actief betrokken in deze training. Zij maken kennis met hun eigen OplossingsKracht. Met de cursisten samen wordt onderzocht hoe we als afdeling samen klachten kunnen voorkomen, wat de gewenste steun is, hoe we ons gedrag zo kunnen veranderen dat er ook echt gezond en plezierig gewerkt kan worden.

 • Gezond werken is o.a. afhankelijk van gedrag en houding (oorzaken/risicofactoren)
 • Preventie van fysieke klachten zoals RSI en rugklachten:
  – het voorkomen van risicovolle belasting en grip krijgen op ergonomische knelpunten
  – de invloed van de 5-W’s: Werkplek, Werkwijze, Werkdruk, Werktijden en Werktaken
 • Vitaliteit en preventie van mentale klachten zoals stress en burn-out:
  – het belang van herstelmomenten, reageren op early stress signalen
  – gedragsverandering en bewustwording, eigenaarschap voor vitaliteit
  – verantwoording voor vroegsignalering en vitaal bewustzijn
 • Aandacht voor fysieke en mentale veerkracht
 • Het werken vanuit je eigen OplossingsKracht

Knelpunten van cursisten worden, zo mogelijk, gezamenlijk energiegevend opgelost.

Methoden en werkvormen | Oplossingsgerichte coaching en training
Wij betrekken medewerkers door hen knelpunten te laten signaleren en hen te stimuleren om samen met collega’s mogelijke oplossingen te bedenken. Hierdoor ontstaat, naast kennisoverdracht, een blijvend effect nl eigenaarschap. Een training die o.a. boeiend is doordat de medewerker zich bewust wordt van het belang om verantwoordelijkheid te nemen voor fysieke en mentale knelpunten, deze te bespreken en op te lossen.

Resultaten

 • Meer zelfinzicht in persoonlijke oorzaken van werkdruk en fysieke overbelasting
 • Bewustwording van lichaamssignalen fysieke en mentale overbelasting  [werkdruk- en werkpleziersignalen]
 • Tips om gezond te kunnen werken en je werkplek gunstig in te richten
 • Tips om je werkdruk te veranderen en bewustwording van eigenaarschap
 • OplossingsKracht en de mogelijkheden van het vragen van de gewenste steun
 • Inzicht in  jouw werkplezierbronnen, je zgn energiegevers zowel fysiek, emotioneel als mentaal


De diensten van De PreventieCoach zijn gericht op gezond, veilig en plezierig werken. 

De Preventie Coach maakt graag medewerkers bewust van de kennis, de vaardigheden en het belang van de eigen inzet en verantwoordelijkheid voor gezond gedrag en de mogelijkheden tot vitaliteit en veerkracht. De trainingen worden op maat gemaakt, zijn daardoor praktijkgericht en interactief.
Met trainingen waarin we de stap maken van bewustwording naar gedragsverandering.

We houden van kwaliteit en gezond verstand. Krijgt u energie van deze informatie?
Wij maken graag samen met u een goed plan.

De PreventieCoach