Cursus technostress

Training technostress 2017

“Aandacht voor het ene, kost altijd aandacht voor het andere”. Leer medewerkers aandacht te hebben voor de eigen fysieke, mentale en emotionele gezondheid.De training Technostress richt zich op het voorkomen van (techno)stress bij medewerkers. In de training versterken we medewerkers.Het voorkomen van stress en het bereiken van vitaal gedrag is het doel. Laat jij je afleiden door je mobile devices? Grip of gegrepen worden?

Elke afleiding kost je 23 minuten!
Altijd bereikbaar zijn, maakt niet productiever. Technostress staat nog niet in de RI &E maar vraagt zeker aandacht van de preventiemedewerker

Nu de scheidingslijn tussen werk en privé minder duidelijk wordt is het belangrijk dat medewerkers bewust het eigenaarschap nemen voor gezond, vitaal en veilig werken. Als organisatie willen we dat medewerkers veerkrachtig blijven en dat ze zelf het vermogen hebben om de juiste (gezonde) keuzes maken. Preventiemedewerkers voorkom technostress in de organisatie.

In de training Technostress gaan we in dialoog over:

 • De effecten van de social media en ons gebruik van mobile devices.
 • Bewust worden van smartphone-gebruik, gewenst en ongewenst gedrag.
 • Eigenaarschap in grenzen en gezond gedrag.
 • Digi-detox en focus.
 • Kennis over het inrichting van de werkplek.
 • Bewustwording van werkgedrag en werkhouding.
 • Je houding bij werken met Ipad en hetnieuwewerken
 • De rol van de leidinggevende bij preventie van (techno)stress; werkdruk en
 • Psychosociale problemen.
 • Multitasken en wisselen van taken kost energie – trainen van je aandachtsspier.
 • Bewustwording, gedragsverandering en eigenaarschap, we gaan voor autonomie bij
 • Technostress
 • Het herkennen van stress-signalen bij jezelf en bij collega’s.
 • Grenzen en wensen van het team. welke afspraken maken we over technostress
 • Andere onderwerpen zijn: prioriteren, assertiviteit, time-management.

Tijdens de training van De PreventieCoach werken wij onder andere met het coach- en communicatiemodel OplossingsKracht voor de gewenste steun. Technostress is mede een onderwerp in de opleiding tot Preventiemedewerker en opleiding tot ErgoCoach Kantoor.

Lees ook het onderzoek Technostress een verkenning van een risico in opkomst

Meld je nu aan