TeamCoaching

Teamcoaching met gebruik van het model “OplossingsKracht” draagt bij aan nieuwe inzichten, een gunstiger betekenisverlening en energiegevend gedrag in teams. 
Wij coachen graag organisaties waar medewerkers:

  • zich aan kunnen verbinden
  • hun talenten kunnen ontwikkelen en gebruiken
  • gezond kunnen werken en vitaal kunnen zijn.

We zorgen graag goed voor teams, het is fijn om samen overzicht te krijgen, helderheid te creëren, tot de kern te komen en bewust zelf acties te kunnen nemen als team.

Pakkende effectieve teamcoaching van De PreventieCoach gericht op bewustwording, eigen kracht en gedragsverandering binnen het team
Het psychologisch welbevinden, veerkracht, persoonlijke en professionele ontwikkeling, goede communicatie en samenwerking zijn van essentieel belang in teams.
Met teamcoaching creëren we een goede werksfeer, een veilige basis voor medewerkers, waar mensen zich kunnen verbinden op taak en op relatie.
We dragen bij aan de bewustwording, zelfkennis en gedragsverandering waardoor zij een hoger niveau van welzijn ervaren en hun talenten en potentieel verder kunnen ontwikkelen.
Met het vergroten van de eigen oplossingskracht willen we bereiken dat medewerkers zelfstandig invloed uit kunnen oefenen op hun werkomgeving.

Wij coachen op ontwikkeling van persoonlijke en professionele vaardigheden.
Wij hebben veel ervaring en verzorgen ook coachopleidingen vanuit De eCoachAcademie.
We coachen teams naar professionaliteit in samenwerking, communicatie en in het bieden van de gewenste steun.
Onze toekomstgerichte coaching met oplossingskracht geeft teams energie.

Transitiecoaching van teams tijdens veranderingen en reorganisaties.
Teams ontdekken waar ze zichzelf kunnen vernieuwen, soms is het nodig om bewust te zijn van de rouw in het team, van het verlies. We ontdekken samen de betekenis van het verlies en de onveiligheid in het team. Om met behulp van het model OplossingsKracht weer nieuwe doelen te kiezen en te brainstormen over gunstig(er) gedrag.

De teamcoaching is zeer interessant voor teams die zich willen ontwikkelen in:
Ontwikkelcyclus
Met het model OplossingsKracht leer je o.a. de volgende competenties: