Tactisch coachend communiceren, een teamtraining met OplossingsKracht

E = K x A Effectief / Energievol communiceren = Kwaliteit x Acceptatie. Een ééndaagse training voor teams gericht op ontwikkeling en communicatiev-aardigheden in Harderwijk of op locatie.

Communicatietraining, sturen op eigen kracht met OplossingsKracht©

We leren je graag meer over het energiegevend coachen en motiveren met het door ons ontwikkelde communicatie- en coachmodel OplossingsKracht©.

Het werken vanuit “OplossingsKracht©” geeft energie en draagt bij aan werkplezier en productiviteit.
Bereik resultaten met verbinding in de relatie, efficiënt samenwerken, veiligheid in het gesprek, waardering en respect, een prettige werksfeer, werkplezier en betrokkenheid. Voorkom miscommunicatie, ruis, misverstanden, teleurstelling, conflicten, gemiste kansen, oordelen, stress. Aandacht voor communicatie binnen een organisatie is een vorm van kwaliteitsdenken. Je vergroot je werkplezier door professionele samenwerking en goede communicatie. Een training tactisch communiceren draagt bij aan werkplezier, zekerheid en veiligheid. Of het nu om klanten, patiënten of collega’s gaat, onze manier van contact maken en samenwerken bepaalt de uitkomst van de dialoog. Maak door middel van deze training de stap naar energie gevende communicatie en investeer daarin.

Hoe zou het zijn wanneer in jouw team :

–  Je goed kan aangeven wat je denkt
–  Je bewust bent van je gevoelens en je ze kan benoemen
–  Je positief uit wat je nodig hebt en waar de ander je echt plezier mee doet
–  Je helder en duidelijk in gesprekken bent en assertief
–  Je overzicht hebt, efficiënt duidelijk bent, flexibel en koersvast
–  Je feiten weet te onderscheiden van aannames
–  Je in verbinding kan blijven in communicatie zonder slachtofferrol
–  Je steun kan vragen voor wat je nodig hebt zowel emotioneel als functioneel
–  Je inzicht hebt in je eigen drijfveren en ontwikkelpunten
–  Je verschillen durft uit te spreken, zowel op taak als op relatie kan communiceren
–  Je stress-signalen van anderen en jezelf (h)erkent
–  Je strategisch kan schakelen en kan afstemmen in gesprekken
–  Je minder oordeelt en je gewoon lekker kan werken en jezelf kan zijn.
–  Je veiligheid kan creëren voor jezelf èn voor anderen

Deze onderwerpen schenken we zeker aandacht! In de training vergroot je je inzicht in je eigen stijl van communiceren, voelen, denken en handelen. Je leert vaardigheden die gericht zijn op mogelijkheden, op het positieve en op het bekrachtigen van jezelf en anderen.


Inhoud teamtraining
In deze ontwikkelcyclus maak je, met het team, de stap van bewustwording naar gedragsverandering.
 Je ontdekt samen met je collega’s, op een positieve wijze, welke vaardigheden en inzichten belangrijk zijn voor jullie team. Je (her)ontdekt het energie gevend communiceren. Daarnaast leer je op een flexibele manier meer over de verschillende communicatie-voorkeuren, je leert schakelen in gesprekken, feedforward geven, de beginselen van het coachen en het vermogen om effectief om te gaan met knelpunten, emoties en overtuigingen. Deze vaardigheden zijn handig als je efficiënter en met meer werkplezier resultaten in en met je team wilt bereiken. Soms is het nodig om samen te onderzoeken of we het verleden achter ons kunnen laten en wat er nodig is voor de toekomst. We maken je onder andere met behulp van de kennis van drijfveren bewust van je automatische patronen in het contact met de ander. In deze training maken we frequent de stap van denken naar doen. Kortom een mooie dag vol kennis en vaardigheden, welke direct zijn toe te passen in de praktijk.
We maken gebruik van de stappen: Willen-Weten-Wegen-Werken-Waken-Waarderen.
 We leren je graag het model “OplossingsKracht voor de gewenste steun” van de PreventieCoach zodat het team actief en oplossingsgericht efficiënt kan samenwerken.

Tactisch coachend communiceren met OplossingsKracht© voor de gewenste steun
Ontdek hoe je bij kan dragen aan het bieden van de gewenste steun in jouw organisatie, in je team. Leer werken met het door ons ontwikkelde communicatie- en coachmodel OplossingsKracht©. Wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op diverse psychologische modellen. Het eerste communicatie- en coachmodel waarin steun wordt verdeeld in 4 vormen van steun.

De stap van theorie naar praktijk
We maken in deze dag frequent de stap van denken naar doen. Bewustwording en praktische oefeningen wisselen we af met de theorie. Zelf ervaren, feedforward krijgen en ontvangen waardoor je echt vaardigheden ontwikkelt.

Resultaat: vaardig worden in het effectief en affectieve communiceren

  • Je maakt kennis en leert werken met het door ons ontwikkelde model “OplossingsKracht©”
  • Je herkent denkstijlen, drijfveren en communicatievoorkeuren van jezelf en de ander.
  • Je leert meerdere manieren van steun bieden aan de ander en onderzoekend te zijn in het gesprek
  • Je leert de eerste stap in coachen op resultaat met respect voor overeenkomsten en verschillen.
  • Je leert echt respectvol aandachtig te hebben in de dialoog.
  • Je weet evt. verwijten om te zetten naar belangen en behoeften, de behoefte bij de ander (h)(er)kennen.

Deze ontwikkelcyclus “OplossingsKracht©” is interessant voor:
Voor teams, voor professionals, leidinggevenden en medewerkers die energiegevend willen communiceren, die knelpunten systematisch willen oplossen én die nieuwsgierig zijn naar nieuwe kennis en vaardigheden. Ook interessant voor medewerkers, managers, preventiemedewerkers, ergocoaches, OR, HRM-adviseurs, vertrouwenspersonen en anderen die zich bezig houden met het verbeteren van kwaliteit in hun werk.

Kortom jullie zijn als team meer dan welkom, dan maken we er een mooie dag van.
De PreventieCoach