Model OplossingsKracht

Elk mens beschikt over OplossingsKracht en kan van perspectief wisselen.
Elk mens beschikt over denkkracht, levenskracht, wilskracht, veranderkracht en daadkracht.
Dus elk mens kan een analytische, emotionele, creatieve en praktische steun bieden.
Daar maakt het model OplossingsKracht je bewust van. Met dit coachmodel leer je begrijpend luisteren, word je regisseur in gesprekken, ben je constructief kritisch, inlevend, maak je keuzes vanuit win-win-win doelen, bied je steun aan, ben je innovatief en oplossingsgericht en zet je woorden om in daden.

De Preventiemedewerker met OplossingsKracht werkt vanuit 4 soorten steun!
De kunst is om zowel een analytische, emotionele, innovatieve en praktische steun te bieden. Met een open onderzoekende houding bereik je dat je in de dialoog samen knelpunten kan oplossen.
– het uitspreken: feiten, gevoelens, behoeften, gedrag
– het bespreken: dialoog, open, zonder oordelen
– het aanspreken: onderzoekend en respectvol
– het afspreken: borging, helder en smartie afspraken

Analytische steun
Het onderzoek naar de feiten, de RI&E (helpen) opstellen, maatregelen uit het plan van aanpak uitvoeren, risico’s, verantwoordelijkheden, het in kaart brengen en overzicht bieden. Begrijpend luisteren, regie hebben in gesprekken, informeren van bedrijfsarts, OR en directie.

Emotionele steun
Het open en onderzoekend luisteren met echte aandacht. Inleven en aandacht voor de emoties, stilstaan bij gevoelens. Ruimte bieden zonder oordeel, vanuit begrip, erkenning, waardering. Het waarderen en vieren van dat wat goed gaat, bekrachtigen en empowerment.

Creatieve / innovatieve steun
Visie hebben, doelen kiezen, toekomstgericht. Behoefte en belangen verhelderen. De win – win – win uitwerken. Het maken van een energiegevend plan vanuit Positieve gezondheid. Mensen betrekken en draagvlak creëren. Brainstormen over oplossingen en mogelijkheden. Energie behouden.

Praktische steun
Samenwerken met en adviseren aan bedrijfsarts en arbodeskundigen. Trainingen en voorlichting organiseren. Leidinggevenden opleiden. Amplitie. Resultaatgerichte daadkracht, tempo, zorgen voor de benodigde acties, het maken van afspraken.
Het borgen van deze afspraken. Vergroten van de succeskans vanuit kleine stapjes.

De PreventieCoach, Ingeloes Bense, ontwikkelde dit krachtig gespreksinstrument. Meer informatie: http://www.oplossingskracht.nl/

Het trainingsaanbod van De PreventieCoach
Je kan kiezen voor een korte opleiding de opleiding tot preventiemedewerker in 1 dag waarin je kennis maakt met de onderwerpen hieronder. Daarnaast bieden we ook een 2-daagse opleiding tot preventiemedewerker waarmee je naast kennis ook vaardigheden leert zoals het coachen van medewerkers. Na deze 2 dagen ben je ook echt klaar om te kunnen starten in je rol als preventiemedewerker nieuwe stijl.

Kennis over de nieuwe arbowet 2017:

 • Rollen, taken en verantwoordelijkheden na wijziging van de Arbowet 2017
 • Het gesprek en de relatie met de bedrijfsarts
 • Visie op vitaliteit en duurzame preventie
 • Creëren van draagvlak en betrekken van medewerkers
 • De stap van bewustwording naar gedragsverandering

Ontwikkeling van professionele vaardigheden zoals:

 • visie op gezond, veilig en plezierig werken
 • begrijpend luisteren
 • de gewenste steun bieden
 • tactisch communiceren
 • empowerment
 • adviesvaardigheden
 • coachen op positieve gezondheid

 

Overige informatie

 • Bij alle opleidingen ontvang je een certificaat van De PreventieCoach.
 • Het tarief is €395,- voor één dag exclusief 21% btw (inclusief lunch- en locatiekosten).
 • Voor opmaat en in-company trainingen hebben wij andere tarieven.
 • Kijk voor aankomende data in onze agenda.
 • Wij werken bij voorkeur met groepen van maximaal 8 personen bij open opleidingen.
 • De opleidingen en trainingen worden gegeven op: Mecklenburglaan 94, 3843BP Harderwijk.
 • Wij hebben twee gratis apps ontwikkeld: de app PreventieCoach Arbo en de app Zelfmanagement, Positieve gezondheid, leer coachen.
Meld je aan