Over ons

De PreventieCoach, sinds 1981, bestaat uit een deskundig netwerk van arbo-professionals, bedrijfstherapeuten, gedragsprofessionals, trainers en (online) coaches. Organisaties kunnen rekenen op onze deskundigheid in preventie-aanpak, arbo-opleidingen, coach- en communicatie-trainingen, professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in het trainen, opleiden, adviseren en coachen van adviseurs, management en medewerkers bij de thema’s vitaal communiceren, duurzaam gezond, veilig en plezierig werken. Wij dragen graag bij aan bewustwording en gedragsverandering en houden van bronaanpak.

Ellen van Kampen, Jacqueline van Oppenraaij en Ingeloes Bense vormen samen het team van De PreventieCoach. Daarnaast werken wij waar nodig met onze vaste kern van ZZP-ers. Wij zijn opgeleid tot coach, trainer, therapeut en/of mediator en hebben veel ervaring opgebouwd in diverse organisaties. 

> Ingeloes Bense

Ik ben de oprichtster van De PreventieCoach, heb ooit deze naam gekozen om in organisaties bij te dragen aan gezond, veilig en duurzaam werken. 

Ik ben een senior organisatie- teamcoach, gedragsprofessional, mediator, therapeut en trainer met een diversiteit aan opleidingen en ervaring. Deskundig op het gebied van bewustwording en werkelijke gedragsverandering. (online)coaching, energiegevende communicatie, duurzame gezondheid, veiligheid en werkplezier zijn de thema’s waar je me voor kan benaderen. 

Op mijn eigen wijze mix ik de diverse methodieken waarin ik geschoold ben: RET, Strategisch coachmodel, TA, Enneagram, NLP, Theory U, Appreciative Inquiriry, Metaprogramma’s en mediation-technieken in combinatie met oplossingsgerichte coaching. Er zit flink veel rationaliteit in mijn manier van werken in combinatie met mijn soft skills, geen gezweef wel met de echte aandacht voor de mens. Zowel taak- als relatiegericht noem ik dat maar. Deze combinatie is, zegt men, de cruciale succesfactor bij mijn trainings- en coachingstrajecten. Of het nu gaat om organisatie-, team- of individuele coaching, ik confronteer, met een grijns en met volle respect, mensen met hun eigen verantwoordelijkheid en onderzoek met hen actief de mogelijkheden.

Ik hoor terug dat mijn kracht ligt in het creëren van veiligheid, het spiegelen van mensen, het doorpakken en de praktische overdracht in de vaardigheden die nodig zijn voor (gedrag)verandering en/of voor welzijn. Theoretische kennis zet ik om in praktische toepasbaarheid in de werk-situatie. Ik hou ervan als we moeilijke zaken simpel kunnen maken en er werkelijk stappen gemaakt worden. Hiervoor heb ik het coach- en communicatie-model “OplossingsKracht voor de gewenste steun” ontwikkeld. Ook heb ik als praktische steun twee apps gemaakt nl de app PreventieCoach Arbo en de app Zelfmanagement, Positieve gezondheid, leer coachen. En wil je meer weten over “fysieke belasting en de rol van de ergocoach in 100 vragen” lees dan het praktische boekje voor ergocoaches.

Wil je met Ingeloes kennismaken? Mail of bel 0651089862

Alle trainers van de PreventieCoach delen graag hun kennis, ervaring, deskundigheid en enthousiasme. Onze coachees en cursisten kunnen rekenen op kwaliteit, mensgerichtheid, resultaten, authenticiteit, kennis, veiligheid, enthousiasme en actie. We genieten graag mee met “dat wat al goed gaat” en van het verbeteren van “dat wat nog mooier kan”. We maken de slag naar de praktijk en persoonlijk inzicht in onze coaching en trainingen. En wat we echt graag doen is de gewenste steun bieden!

> Ellen van Kampen

Ik verzorg al jaren voor De PreventieCoach diverse preventietrainingen zoals “RSI-preventie, rugklachtpreventie, technostress, van werkdruk naar werkplezier”. Ik geef adviezen op de werkplek en begeleid dagelijks medewerkers gericht op gezond, vitaal en plezierig werken. Ik draag graag bij aan vitaliteit in organisaties. Als ervaren Mensendieck-, fysiotherapeut en bedrijfstherapeut ben ik deskundig op het gebied van coaching, gezond bewegen, ergonomie en fysieke en mentale gedragsveranderingen. Ik werk zowel preventief als bij reïntegratie na verzuim.
Ik werk als ervaren coach vanuit verschillende methodieken zoals RET,  het coachmodel OplossingsKracht voor de gewenste steun, Enneagram in combinatie met oplossingsgerichte coaching.
 Coaching, Communicatie, Gezondheid, Veiligheid en Werkplezier zijn de thema’s waar ik verstand van heb. 

OplossingsKrachtCoach in combinatie met het Enneagram is een krachtige en effectieve manier voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het model Oplossingskracht is inspirerend om mee te werken, het geeft mensen zelfinzicht, handvatten om de eigen knelpunten op te lossen en weer manager te worden van de eigen energie. Je leert je eigen coach te worden en jezelf de juiste steun te geven.  We brengen je drijfveren en voorkeursgedrag in kaart. Waar zitten je valkuilen en wat zijn je kwaliteiten? Waar gaat jouw onbewuste aandacht automatisch naar uit? Deze methode geeft veel zelfinzicht en handvatten om daadwerkelijk je eigen gedrag te veranderen in energiegevend gedrag.  Het geeft inzicht in je eigen valkuilen en kwaliteiten. Het vergroot compassie voor jezelf en anderen en maakt je bewust van je specifieke manier van communiceren. Daarnaast blijft het niet bij zelfinzicht maar geven we het ook daadwerkelijk vorm en zetten we het om in daadkracht, praktische toepassing, zelf manager worden van je eigen energie, je eigen (werk)leven, je eigen (werk)geluk

Wil je met Ellen kennismaken? Mail   of bel 06 51 74 45 27


>Jacqueline van Oppenraaij

Jaqueline haar werkwijze: “Wat ik vaak terug hoor van mijn klanten is dat ik iemand ben die snel een veilige sfeer kan creëren, echt is, durft te confronteren, weet te raken, snel en analytisch is, humor inzet en “van aanpakken weet”
Ik heb ervaring in  arbeidsgerelateerde coaching, (team) mediation en het geven van trainingen. Zowel in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven als in gemeenten. Ook doe ik  veel particuliere coach- en mediationtrajecten.
Mijn drijfveer is om waardevol te zijn voor mensen en groepen die een ontwikkelslag willen maken. Ons gedrag is niet altijd even effectief. Soms leggen we de schuld bij de ander of de situatie, soms erkennen we ons eigen aandeel. Het blijkt ook vaak moeilijk om gedrag te veranderen. Ik wil graag samen met jou onderzoeken welke invloed jij kunt hebben op jouw situatie. Maar ook waar de belemmering zit om dat gedrag te veranderen en welke gedachten, gevoelens daaraan ten grondslag liggen. In het durven en willen aangaan van de belemmering, (h)erkenning en verkenning van onderliggende gevoelens en gedachten zit vaak de beweging en de ontwikkeling.

Achtergrond:Ik ben al sinds mijn vroege jeugd geïnteresseerd in menselijk gedrag en processen in groepen. Als verpleegkundige en verpleegkundigdocent kon ik me de communicatieve vaardigheden en het begeleiden van groepsprocessen eigen maken. In de tijd dat ik psychosociaal begeleider en empowermenttrainer van jong volwassenen was, heb ik coachende – en trainingsvaardigheden opgedaan. In de rol van vertrouwenspersoon heb ik veel gewerkt met mensen die ongewenst gedrag hebben ervaren zoals pesten. In de perioden dat ik projectmanager was heb ik leidinggevende vaardigheden kunnen ontwikkelen. Door vallen en vooral door het weer opstaan heb ik veel geleerd over menselijk gedrag en me steeds verder ontwikkeld als professional. Door de studie WO gezondheidspsychologie, de opleiding tot MfN mediator en de opleiding tot professioneel coach(StiR) aan de Coachboulevard, kon ik mijn ervaringen verder koppelen aan de theorie en in het hier en nu gebruiken.

Wil je met Jacqueline kennismaken? Mail of bel 06-49070866.

 

Coaching en zelfmanagement