Over ons

De PreventieCoach, sinds 1981, bestaat uit een deskundig netwerk van arbo-professionals, bedrijfstherapeuten, gedragsprofessionals, trainers en e-coaches. Organisaties kunnen rekenen op onze deskundigheid in preventie-aanpak, arbo-opleidingen, coach- en communicatie-trainingen, professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in het trainen, opleiden, adviseren en coachen van adviseurs, management en medewerkers bij de thema’s vitaal communiceren, gezond, veilig en plezierig werken. Wij dragen graag bij aan bewustwording en gedragsverandering en houden van bronaanpak.

Trainers van de open opleidingen

> Ingeloes Bense

Ingeloes Bense is directeur van De PreventieCoach. Ingeloes Bense is een senior coach, gedragsprofessional, therapeut en trainer met een diversiteit aan opleidingen en ervaring. Deskundig op het gebied van bewustwording en gedragsverandering.E-coaching, communicatie, gezondheid, veiligheid en werkplezier zijn de thema’s waar zij verstand van heeft. De trainers van de PreventieCoach delen graag kennis, ervaring, deskundigheid en enthousiasme. Cursisten kunnen rekenen op kwaliteit, mensgerichtheid, resultaten, authenticiteit, kennis, veiligheid, enthousiasme en actie. We genieten graag mee met “dat wat al goed gaat” en van het verbeteren van “dat wat nog mooier kan”. We maken in onze trainingen frequent de stap van denken naar doen. Praktische werkgerelateerde oefeningen worden afgewisseld met de theorie. Bewustwording, zelf ervaren, feedforward krijgen en ontvangen daar draaien deze intensieve en mooie dagen om.

Ingeloes gebruikt op creatieve wijze een diversiteit aan methodieken: RET, Strategisch coachmodel, TA, Enneagram, NLP, Metaprogramma’s en mediation-technieken in combinatie met oplossingsgerichte coaching. Hiermee is zij in staat soft skills te combineren met grote mate van rationaliteit.

Met name deze combinatie is de cruciale succesfactor bij haar trainings- en coaching-trajecten. Of het nu gaat om teamcoaching of individuele coaching, Ingeloes confronteert, met een grijns en met respect, mensen met de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden.

Haar kracht ligt in het creëren van veiligheid, het spiegelen van mensen, het doorpakken en de overdracht in de vaardigheden die nodig zijn voor (gedrag)verandering en/of voor management vaardigheden. Theoretische kennis zet zij om in praktische toepasbaarheid in de werk-situatie. Ingeloes heeft onder andere het coach- en communicatie-model OplossingsKracht voor de gewenste steun ontwikkeld en de app PreventieCoach Arbo.

Tevens is zij auteur van “fysieke belasting en de rol van de ergocoach in 100 vragen”
Met haar enthousiasme, kennis en ervaring weet zij organisaties en teams mee te krijgen en mensen aan te zetten tot het nemen van eigenaarschap.

Wil je met Ingeloes kennis maken? Neem contact met haar op via de of telefonisch via 0651089862

> Ellen van Kampen

Ellen van Kampen verzorgt inspirerende trainingen,workshops en individuele begeleiding gericht op gezond, vitaal en plezierig werken. Ellen inspireert als geen ander medewerkers om te kiezen voor gezond gedrag, zij draagt zodoende bij aan vitaliteit in organisaties. En ze heeft daar zichtbaar plezier in. Als ervaren Mensendieck-, fysiotherapeut en bedrijfstherapeut is zij deskundig op gebied van gezond bewegen, ergonomie en gedragsveranderingen.

Haar betrokkenheid en zorg voor mensen zie je terug in haar trainingen. Zij werkt vanuit verschillende methodieken zoals RET,  het coachmodel OplossingsKracht voor de gewenste steun, Enneagram, NLP  in combinatie met oplossingsgerichte coaching. Hiermee is zij in staat om elke training tot een succes te maken.

Naast trainingen en workshops voert Ellen regelmatig werkplekonderzoeken uit in diverse organisaties en begeleidt zij medewerkers bij reïntegratie na verzuim.  Coaching, Communicatie, Gezondheid, Veiligheid en Werkplezier zijn de thema’s waar zij verstand van heeft. Kortom Ellen heeft een schat aan ervaring, kennis en deskundigheid en verzorgt al jaren preventieve trainingen en coaching bij De PreventieCoach.

Ellen is OplossingskrachtCoach en EnneagramprocesCoach,

Als OplossingsKrachtCoach werkt Ellen met het model Oplossingskracht. Dit model is inspirerend om mee te werken, het geeft mensen zelfinzicht, handvatten om de eigen knelpunten op te lossen en weer manager te worden van de eigen energie. Je leert je eigen coach te worden en jezelf de juiste steun te geven.

Daarnaast brengt Ellen als Enneagramprocescoach samen met jou je drijfveren en voorkeursgedrag in kaart. Waar zitten je valkuilen en wat zijn je kwaliteiten? Waar gaat jouw onbewuste aandacht automatisch naar uit? Deze methode geeft veel zelfinzicht en handvatten om daadwerkelijk je eigen gedrag te veranderen in energiegevend gedrag.

OplossingsKrachtCoach in combinatie met het Enneagram is een krachtige en effectieve manier voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het geeft inzicht in je eigen valkuilen en kwaliteiten. Het vergroot compassie voor jezelf en anderen en maakt je bewust van je specifieke manier van communiceren. Daarnaast blijft het niet bij zelfinzicht maar geven we het ook daadwerkelijk vorm en zetten we het om in daadkracht, praktische toepassing, zelf manager worden van je eigen energie, je eigen (werk)leven, je eigen (werk)geluk

Wil je met Ellen kennis maken? Neem contact met haar op via de .