Teamtraining OplossingsKracht

In deze training leer je helder communiceren en empathisch navigeren in gesprekken. Je krijgt door deze training meer inzicht in diverse stijlen van communiceren, voelen, denken en handelen. Je gaat leren om samen knelpunten op te lossen. Wil jij nog beter worden in jouw manier van communiceren en samenwerken? Wil je sneller begrip kunnen geven en beter begrepen worden? Wil je ondanks je verschillen met anderen in contact kunnen blijven met anderen? Dan is deze training iets voor jou en/of voor jouw team. Aan het professioneel oppakken van knelpunten en energiegevende communicatie draagt deze (team)training zeker bij.

Vergroot de OplossingsKracht in jouw organisatie! 

Je maakt kennis met het coach- en communicatiemodel  “OplossingsKracht voor de gewenste steun” waarmee je actief, oplossingsgericht en efficiënt kan leren samenwerken. In de training(en) leren medewerkers elkaar kennen en ontdekken zij hoe ze gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten. De dialoog zorgt ervoor dat medewerkers meer open staan en grip krijgen op hun werkplezier. Minder stress, minder ruis en meer werkplezier. Maak door middel van deze training de stap naar energiegevende communicatie.

In de training komt het volgende aan bod:

  • Je maakt kennis en leert werken met het door ons ontwikkelde tactisch communicatiemodel OplossingsKracht.
  • Je leert met elkaar knelpunten op te lossen en elkaar te steunen.
  • Je herkent denkstijlen, drijfveren en communicatievoorkeuren van jezelf en de ander.
  • Je ontdekt hoe je de stap kan maken van feedback naar feedforward.
  • Je leert meerdere manieren van draagvlak creëren en communiceren.
  • Je leert sturen op resultaat met respect voor overeenkomsten en verschillen.
  • Je weet verwijten om te zetten naar belangen en behoeften, de angel in conflict(en) te (h)erkennen.

 

Doelgroep en duur van de training

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor teams. Ieder team is welkom wanneer je de bereidheid hebt om je te ontwikkelen, je open te stellen, je zelfinzicht te vergroten en professionele vaardigheden te oefenen. Wat ons inziens bijdraagt aan ontwikkeling is: optimisme, leergierigheid, een open blik naar de wereld, een interne locus of control, geloof in eigen kunnen en het lef om te experimenteren. Vooraf aan de trainingen is altijd overleg met de contactpersoon om eventuele verzoeken te bespreken.

 

De training duurt minimaal 1 dag van 10.00 – 16.00 of bestaat uit meerdere dagdelen. Er is ruimte om dit samen in te richten. De groep bestaat bij voorkeur uit 6-8 deelnemers. Deze groepsgrootte draagt bij aan veiligheid van de groep en het tempo van ontwikkeling.

Locatie
Wij nodigen je van harte uit om deze training te volgen op de locatie van De PreventieCoach.  Teams ervaren dat het echt beter is om buiten de eigen organisatie, op een nieuwe locatie, zonder afleiding samen te werken. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren, dan kan de training natuurlijk ook op eigen locatie georganiseerd worden.

Klik & mail je vraag!