Teamtraining OplossingsKracht

Het geeft energie als we elkaar beter begrijpen en knelpunten oplossen.

In deze training leer je helder communiceren en empathisch navigeren in gesprekken. Je krijgt door deze training meer inzicht in diverse stijlen van communiceren, voelen, denken en handelen. Je gaat leren om samen knelpunten op te lossen. Ieder mens heeft al door eigen ervaringen of andere trainingen een eigen samenwerk- en communicatiestijl ontwikkeld. Wil jij nog beter worden in jouw manier van communiceren en samenwerken? Wil je sneller begrip kunnen geven en beter begrepen worden? Wil je ondanks je verschillen met anderen in contact kunnen blijven met anderen? Dan is deze training iets voor jou en/of voor jouw team. Aan het professioneel oppakken van knelpunten en energiegevende communicatie draagt deze (team)training zeker bij.

Ontwikkelcyclus OplossingsKracht voor teams. Vergroot de OplossingsKracht in jouw organisatie! 

Door aan het werk te gaan met de ontwikkelcyclus OplossingsKracht wordt het mogelijk om energie-gevend te communiceren, knelpunten oplossingsgericht aan te pakken en burn-out te voorkomen. Het ontwikkelen van medewerkers middels het model OplossingsKracht voor de gewenste steun draagt bij aan de veiligheid, werkplezier, betrokkenheid en de productiviteit van medewerkers.

De gewenste sociale steun kunnen bieden met het model OplossingsKracht!

Je maakt kennis met het coach- en communicatiemodel  “OplossingsKracht voor de gewenste steun” waarmee je actief, oplossingsgericht en efficiënt kan leren samenwerken. In de training(en) leren medewerkers elkaar kennen en ontdekken zij hoe ze gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten. De dialoog zorgt ervoor dat medewerkers meer open staan en grip krijgen op hun werkplezier. Minder stress, minder ruis en meer werkplezier. Maak door middel van deze training de stap naar energiegevende communicatie.

Ieder mens beschikt over oplossingskracht!

Ieder mens beschikt volgens ons over OplossingsKracht! Dit is het vermogen om jezelf en anderen adequate steun te bieden. Omgaan met eisen en druk vanuit je omgeving kan makkelijker worden door elkaar steun te geven en met elkaar oplossingen te bedenken. Onderzoek heeft uitgewezen dat je gesteund voelen door collega’s en/of je leidinggevende een positief effect heeft op psychisch welbevinden, bevlogenheid en draagt bij aan de afname van stress.

Onderwerpen (team)training | Meer oor-delen is de kunst!

  • Je maakt kennis en leert werken met het door ons ontwikkelde tactisch communicatiemodel OplossingsKracht.
  • Je leert met elkaar knelpunten op te lossen en elkaar te steunen.
  • Je herkent denkstijlen, drijfveren en communicatievoorkeuren van jezelf en de ander.
  • Je ontdekt hoe je de stap kan maken van feedback naar feedforward.
  • Je leert meerdere manieren van draagvlak creëren en communiceren.
  • Je leert sturen op resultaat met respect voor overeenkomsten en verschillen.
  • Je weet verwijten om te zetten naar belangen en behoeften, de angel in conflict(en) te (h)erkennen.

[E-]coaching

Om het geleerde uit de training nog beter te borgen kan er gekozen worden voor een aanvulling; online coaching. E-coaching draagt bij aan de gewenste ontwikkeling, is snel, to the point en vergroot de borging van de training. Bij De PreventieCoach zijn verschillende vormen van e-coaching mogelijk, waaronder: mailcontact, contact via WhatsApp, bellen en/of FaceTimen.

Doelgroep

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor teams. Ieder team is welkom wanneer je de bereidheid hebt om je te ontwikkelen, je open te stellen, je zelfinzicht te vergroten en professionele vaardigheden te oefenen. Wat ons inziens bijdraagt aan ontwikkeling is: optimisme, leergierigheid, een open blik naar de wereld, een interne locus of control, geloof in eigen kunnen en het lef om te experimenteren. Vooraf aan de trainingen is altijd overleg met de contactpersoon om eventuele verzoeken te bespreken.

Kernwoorden
Bewustwording, zelfreflectie, denkstijlen, drijfveren, professionele gespreksvaardigheden, energiegevend communiceren, oplossingskracht, resultaatgericht, teamproces, eigenaarschap, uit de dramadriehoek, samenwerken, openheid, fit voor de future.

De PreventieCoach | De eCoachAcademie
De trainers van de PreventieCoach delen graag kennis, ervaring, deskundigheid en enthousiasme. Cursisten kunnen rekenen op kwaliteit, mensgerichtheid, resultaten, authenticiteit, kennis, veiligheid, enthousiasme en actie. We genieten graag mee met “dat wat al goed gaat” en van het verbeteren van “dat wat nog mooier kan”. We maken in onze trainingen frequent de stap van denken naar doen. Praktische werkgerelateerde oefeningen worden afgewisseld met de theorie. Bewustwording, zelf ervaren, feedforward krijgen en ontvangen zijn aspecten waar het in deze intensieve en mooie dagen om draait.

Duur

De training duurt minimaal 1 dag van 10.00 – 16.00 of bestaat uit meerdere dagdelen, maar er is ruimte om dit ook in te richten. De groep bestaat bij voorkeur uit 6-8 deelnemers. Deze groepsgrootte draagt bij aan veiligheid van de groep en het tempo van ontwikkeling.

Locatie
Wij nodigen je van harte uit om deze training te volgen op de locatie van De PreventieCoach.  Teams ervaren dat het echt beter is om buiten de eigen organisatie, op een nieuwe locatie, zonder afleiding samen te werken. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren, dan kan de training natuurlijk ook op eigen locatie georganiseerd worden.

Cursusdata
Heb je belangstelling voor deze training? Neem dan contact op met Ingeloes Bense via 0651089862 of stuur een mail naar info@preventiecoach.nl

Agenda De PreventieCoach Opleidingen

 

De PreventieCoach | De eCoachAcademie