Coachen op Positieve Gezondheid, werkplezier en zelfmanagement (2 dagen)

Opleiding “Coachen op Positieve Gezondheid, [werk]plezier en zelfmanagement met OplossingsKracht” 
In de 2-daagse Coachen op Positieve Gezondheid, vitaliteit en zelfmanagement leer je oplossingsgericht coachen, motiveren en empoweren op eigenaarschap en vitaliteit met het model OplossingsKracht.  Voor leidinggevenden, professionals, hrm, preventiemedewerkers en anderen voor wie het coachen op eigen kracht, werkplezier en vitaliteit belangrijk is.


In deze tweedaagse leer je hoe je praktisch in de organisatie de stap kan zetten van werkdruk naar werkplezier door het bieden van de gewenste steun. Je wordt je bewust van je voorkeuren in denkstijl en communicatievaardigheden.
Je leert begrijpend luisteren, regisseur te zijn in gesprekken, anderen energiek te coachen op eigenaarschap voor vitaliteit.
We gebruiken het model Positieve Gezondheid [Machteld Huber] in combinatie met het coach- en empathiemodel OplossingsKracht voor de gewenste steun [Ingeloes Bense].

Jij hebt een rol om niet voor een ander te zorgen maar bij te dragen aan de eigen OplossingsKracht van de ander, zodat deze zelf veerkracht behoudt en het plezier (her)krijgt in het oplossen van knelpunten.

In de actieve 2-daagse Positieve Gezondheid met OplossingsKracht ontwikkel je de vaardigheden om mensen te kunnen coachen. Je wordt vaardig in het empoweren met gebruik van Het-scoringsinstrument-positieve-gezondheid en het empathie- en zelfmanagementmodel “OplossingsKracht voor de gewenste steun”. 

Coachen op positieve gezondheid en zelfmanagement met OplossingsKracht.

oplossingskracht app

ontdekwatgoedgaatpreventiecoach

Een tweedaagse training voor een betere gespreksvoering en toekomstgerichte coachvaardigheden
Voor het empoweren van anderen en het bieden van de gewenste steun is zelfinzicht nodig, het goed kunnen communiceren en het verdiepend luisteren. In de opleiding Coachen op positieve gezondheid en zelfmanagement leer je tactisch knelpunten oplossen en empathisch navigeren. Je leert, zonder oordelen, anderen in hun kracht te zetten vanuit een volwassen relatie, zonder te willen redden. 

Onderwerpen Opleiding Coachen op Positieve Gezondheid en zelfmanagement 

– werken met het model OplossingsKracht en Het scoringsinstrument positieve gezondheid.
– jij als coach en begeleider bij het bekrachtigen van anderen.
– bewustwording van automatische patronen in het luisteren, vragen en reageren op anderen.
– het belang van het bieden, vragen en ontvangen van de 4 soorten steun.
– het progressiegericht coachen en communiceren.
– het empoweren op eigen denkkracht, veerkracht, wilskracht, veranderkracht en daadkracht.
– het samen oplossen van knelpunten met behulp van het model OplossingsKracht.
– het stimuleren tot zelfinzicht en het sturen op verantwoordelijkheid.
– het aanzetten tot eigenaarschap en zelfmanagement.
– de stap van maken van preventie naar amplitie, het versterken van medewerkers.
– sociale steun bieden waar nodig. 

scoringsinstrument-positieve-gezondheidMeld je aan voor de inspirerende opleiding Coachen op Positieve Gezondheid, plezier en zelfmanagement.
Locatie Harderwijk, Mecklenburglaan 94, 3843BP ook in-company.
Certificaat Training Positieve Gezondheid met OplossingsKracht.
Kosten 2-daagse: €790.– exclusief 21 % BTW inclusief lunch en locatiekosten. Tijden 10 – 16 uur. Stuur een mail met je gegevens naar info@preventiecoach.nl
Agenda 

Meld je aan

 

Nieuwe gratis app ZELFMANAGEMENT gericht op het coachen op eigen kracht en positieve gezondheid.

Zelfsturing en eigen regie vraagt om een andere manier van kijken, communiceren en handelen in organisaties.
De PreventieCoach heeft de gratis app zelfmanagement gemaakt om bij te dragen aan de vaardigheden die nodig is om mensen in hun kracht te zetten.
Download de app zelfmanagement leer coachen voor android hier
Download de app zelfmanagement leer coachen voor de iphone en ipad hier

Positieve Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Dit concept werd ontwikkeld door Machteld Huber. De PreventieCoach draagt graag actief bij aan het toepassen van Positieve gezondheid op de werkvloer.
Meer weten mail naar info@preventiecoach.nl Ingeloes Bense De PreventieCoach
Kijk ook op www.positievegezondheid.nu en op www.positievegezondheid.info waar we meer informatie delen over coachen op positieve gezondheid.