Gastspreker

De PreventieCoach, uw inspirerende spreker.

Gezond, veilig en plezierig werken in organisaties, we hebben er verstand van.

Onze kennis over preventie-aanpak, de diverse arbo-onderwerpen, ons model OplossingsKracht delen wij graag met anderen.

De PreventieCoach voor de onderwerpen:

De app PreventieCoach Arbo
Het model OplossingsKracht voor de gewenste steun
Preventie vanuit gezond verstand
Coachen en E-coachen vanuit OplossingsKracht
Tactisch communiceren en Empathisch navigeren
FeedForward als vervanger voor FeedBack
Drijfveren en denkstijlen, taalprogramma’s
HetNieuweWerken en werk-privebalans
Vitaliteit in organisaties
Leiderschap en ontwikkeling
Fysieke belasting RSI preventie Technostress
Werkdruk en beleving, eigen mogelijkheden enz.

Een greep uit onze landelijke projecten en presentaties

Rugschool Noordwest Veluwe
Teleac TV Preventie van Ziekteverzuim
Kappersbond FNV
‘Greep op R.S.I.’ Themadag
Nationaal RSI congres
Landelijk Arbo Congres
RSIpreventie dag voor OR-leden Belastingdienst
Nationaal Congres Secretaresses & Assistenten in de Zorg
Nationale administrateursdag
Adviseur Rapport Gezondheidsraad
ARBO magazine uitgave 3 2003
Mac Fan gebruikersvriendelijk computeren
Interview in het boek “Omgaan met RSI” auteur Carien Karsten
Gastspreker Landelijke dag Fokus wonen Project ErgoCoaches
PraktijkCoach voor het SectorFonds jeugdhulpverlening en welzijn
Beleid AVR, veiligheid en werkdruk
Landelijk QuickScan voor AGIS gericht op voorkomen verzuim
Landelijke interventie voor cliënten van AGIS Zorgverzekeringen
Opleiden van preventiemedewerkers bij verschillende organisatie in het land
Uitvoerder subsidieproject “gezond werken en opleiden van ergocoaches” vanuit het Sectorfonds gericht op kinderopvang en peuterspeelzalen
Congres Elsevier “Congres de kleinschalige woonvorm”
Nationaal Preventiecongres Kluwer “ Preventie, hoe verkoop je het”
Bijeenkomst voor preventiemedewerkers de taal van preventie Preventeranto, de taal van preventie.
Opleidingen voor St. Jansdal Academie
Redactie Praktijkblad Preventie
Arbo WorldCafé Preventie en Vitaliteit
Gezondenzeker Kennisdagen innovatie ergocoaches
Bijeenkomst omgaan met verandering, reorganisaties en rouw op het werk Boston Scientific

Artikelen en publicaties

Vakblad Arbo artikel project ergocoaches waarin bronvermelding naar het boek ” Fysieke belasting en de rol van de ergocoach in 100 vragen, auteur Ingeloes Bense

Gezond werken is een keuze Interview Centraal Beheer met De PreventieCoach

Fysieke belasting en de rol van de ergocoach in 100 vragen

Deze uitgave geeft korte en bondige antwoorden op veelgestelde vragen aan en over ergocoaches.Het is daarmee een handig hulpmiddel bij de preventieve aanpak van fysieke overbelasting voor zowel ergocoaches als voor het management.

Er wordt niet alleen ingegaan op in houd van de taak van de ergocoach, maar vooral ook op de manier waarop aan deze rol inhoud kan worden gegeven. Medewerkers stimuleren en motiveren om gezond te werken is een kunst op zich. Het is een rol die veel energie geeft, maar ook vraagt om extra vaardigheden en kennis.

Ook voor organisaties die nog aan de slag gaan met het risico fysieke belasting, met het opstellen van een preventiebeleid en met de inzet van ergocoaches is dit boek goed bruikbaar.

Gastsprekers nodig? Nodig ons eens uit.

De PreventieCoach geeft OplossingsKracht voor vitaal, gezond, veilig en plezierig werken