Empowerment Positieve Gezondheid

Het empathie-, (zelf)coach- en communicatiemodel “OplossingsKracht voor de gewenste steun” voor effectieve en affectieve samenwerking door begrijpend luisteren en empoweren tot eigen denkkracht, veerkracht, wilskracht, veranderkracht en daadkracht.

Het gespreksmodel OplossingsKracht biedt een deskundig, betrouwbaar stappenplan wat professioneel, door een luisterend oor en bekrachtiging, aanzet tot bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid en de gewenste gedragsverandering.

Het doel is vanuit oprechte aandacht, positief en oplossingsgericht vanuit de diverse soorten steun te komen tot denkkracht, veerkracht, wilskracht, creatiekracht en daadkracht.

Op deze pagina beschrijven we hoe je met gebruik van het model “OplossingsKracht voor de gewenste steun” waarderende gesprekstechnieken kan toepassen.  We leren je graag op deze manier energiegevend coachen op positieve Gezondheid en empoweren op eigen OplossingsKracht. Je bent welkom bij onze 2-daagse coachen op Positieve Gezondheid.

Positieve gezondheid voor inzicht en eigenaarschap met het model OplossingsKracht.
Met het scoringsinstrument Positieve gezondheid kijkt elk mens breder naar het eigen welzijn en gezondheid. Zo ontstaat een ‘gezondheidsoppervlak, een analytisch overzicht’.  Zeer inzichtelijk en een mooi startpunt voor het bieden en vragen van de gewenste steun. De eerste stap naar de eigen cirkel van invloed en naar werkelijke gedragsverandering.

Analytische steun met het model Definitief-scoringsinstrument-positieve-gezondheidmodel-oplossingskracht-breed-eigen-kleuren-visitekaartje-11mrt2015-scherm
Wil je steun?
Wil je steun? Zo ja, wat is de gewenste steun?
De analytische steun: de feiten op een rijtje.
De emotionele steun: vertel je verhaal.
De creatieve steun: ontdekken van mogelijkheden.
De praktisch steun: resultaatgerichte acties.
Ontdek het zelf. Wil je het model ontvangen per post? info@preventiecoach.nl

De 4 fases in het gesprek
OplossingsKracht gaat over het vragen, ontvangen en bieden van sociale steun en het oplossen van knelpunten. Zelfmanagement betekent dat de medewerker/client zelf aan de slag gaat en ook zichzelf steunt. In de dialoog is zelfzorg en steun vragen in de werk- of privé-omgeving een helder onderwerp. In het model OplossingsKracht maken we onderscheid tussen analytische, emotionele, creatieve en praktische steun. Met coachen vanuit OplossingsKracht ontstaat een veilige dialoog waarin we elkaar zonder oordelen de gewenste steun kunnen bieden en vragen.
Co-creatie en pro-actief coachen op gezondheid, veiligheid en welzijn in 4 stappen.

We beschrijven hieronder de stappen in de communicatie met gebruik van het gespreksmodel.

Analytische steun. Doorvragen op de feiten.
De medewerker stelt kort en krachtig zijn eigen “diagnose” door de eigen situatie te beoordelen. Met het overzicht in het spinnenwebmodel vragen we de medewerker naar de feiten en zijn betekenis.
Voorbeeldvragen: Hoe scoor jij op de 6 assen? Wat betekent het voor jou?

Emotionele steun. Doorvragen op de emoties en de gevolgen.
De kunst is om in de dialoog veilig, open en onderzoekend te zijn. We staan stil bij de gevolgen en bij gevoelens.
Voorbeeldvragen: Hoe is het voor jou om te zien hoe je scoort op de 6 dimensies? Hoe tevreden ben je met de uitkomst?

Creatieve steun. Doorvragen op de doelen en de mogelijkheden.
We maken van de stap van het heden, de zelfdiagnose, naar de toekomst. Met de aandacht op de ander, deze heeft de hoofdrol en kan zichzelf creatieve steun bieden. Al vragend krijgen we helder wat het gewenste doel is. We zetten de ander aan tot verzinnen en brainstormen over oplossingen en mogelijkheden.
Voorbeeldvragen: Wat wil je anders?Wat is je behoefte, je doel? Hoe zou je je gezondheid, veiligheid en welzijn kùnnen verbeteren? Wat is verder nodig om duurzaam inzetbaar te zijn? Op een schaal van 0 – 10 hoe belangrijk zijn je doelen?

Praktische steun. Doorvragen op de acties en nieuw gedrag.
In stap 4, praktische steun, maken we een keuze uit de vele ideeën en maken we ze concreet. De acties die nodig zijn, spreken we ‘smartie’ af. Gedragsverandering wordt bereikt door het maken van kleine stapjes en veel (zelf)bekrachtiging.
Voorbeeldvragen: Wat is nodig voor de echte actie? Op een schaal van 0 – 10 hoeveel vertrouwen heb je in jezelf, dat je werkelijk actief met je doelen aan de slag gaat? Welke steun heb je verder nog nodig om gezond, veilig en plezierig te kunnen werken?

Positieve Arbo met energiegevende communicatie OplossingsKracht voor zelfmanagement en coaching.
Onze trainingen en opleidingen bieden handvatten om de visie op eigen kracht en de communicatie te verbeteren in organisaties. De PreventieCoach traint medewerkers en leidinggevenden van organisaties die oplossingskracht aan te boren. Leidinggevenden leren coachen aan de hand van het model, zij vergroten het zelfsturend en zelfoplossend vermogen van medewerkers en daarmee hun eigen kracht. De PreventieCoach biedt ook opleidingen toegespitst op (e-)coaches, trainers, (para)medici en andere hulpverleners die graag met “Oplossingskracht voor de gewenste steun” willen leren werken.

Meer weten over onze coachopleidingen en amplitie-trainingen? Bel 0651089862 of mail
Kijk gerust verder op onze site www.preventiecoach.nl

Kijk ook bij de  2-daagse opleiding gericht op coachen op positieve gezondheid met het model OplossingsKracht 

Wil je kennismaken met Positieve Gezondheid  en OplossingsKracht voor de gewenste steun?
Op vrijdag 26 Februari ontvangen wij je graag in Harderwijk in van 09.30 – 12.30 met na afloop een lekkere lunch om even rustig na te praten en te netwerken over de meerwaarde van positieve gezondheid, visie op verbinding, empathie en amplitie.
Kennismakingstarief 95 euro ex BTW, inclusief lunch.
Meld je aan.

Meld je aan