OplossingsKracht voor leidinggevenden

Vergroot de oplossingskracht in de organisatie en richt je op de dialoog

In deze training ontwikkelen leidinggevenden doelgerichte gespreksvaardigheden, de kennis en de praktische vaardigheid om met medewerkers energiegevende gesprekken te voeren en de gewenste steun te bieden. We gaan voor leidinggevenden die herkennen wat zij zien, die signalen oppakken en deze bespreken zowel op inhoud als op beleving.

Leer in deze training hoe je energiegevend en toekomstgericht gesprekken kan voeren, leer coachen, motiveren, knelpunten samen oplossen. Met deze training leren we leidinggevenden, interne adviseurs en teams op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan:

 • duurzame inzetbaarheid in hun organisatie
 • het energie-level en het werkvermogen van medewerkers
 • vitaliteit en werkplezier in het team.
 • het effectief omgaan met stress en hoge werkdruk
 • het duurzaam veranderen naar vitaal gedrag
 • het versterken van medewerkers (amplitie).

De training OplossingsKracht voor leidinggevenden en medewerkers draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid, mentale fitheid, motivatie en bevlogenheid. Verheug je op een ontwikkelcyclus waarin je ontdekt hoe je jezelf en anderen kan motiveren, inspireren, coachen, uitdagen, aanmoedigen en aanspreken tot vitaal, resultaatgericht en slimmer werken.

Gespreksvoering gericht op Fit voor de Future & Oplossingskracht.
We leren je de competenties om doelgerichte gesprekken te voeren waarbij je

 • knelpunten samen met medewerkers en teams leert oplossen m.b.v. het coachmodel “OplossingsKracht voor de gewenste steun”.
 • effectief kan bijdragen aan organisatiedoelen en aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • het gesprek kan voeren over eigenaarschap, inzet, over werkdruk, over ontwikkelingsbehoeften etc. Dit zowel in het werkoverleg, in functioneringsgesprekken als bij verzuimsituaties.
 • op taak heldere afspraken kan maken met behoud van de werkrelatie.
 • aandacht hebt voor zowel de ontwikkeling van medewerkers en hun mentale fitheid alswel voor de organisatiedoelen.

Organisaties wilt u vandaag nog aan de slag met duurzame inzetbaarheid?
Wij leren graag leidinggevenden hoe het gesprek aan te gaan met de medewerkers.
Belangrijk vinden wij dat leidinggevenden in het gesprek de gewenste steun kunnen geven. Dat betekent actief en open de dialoog in kunnen en medewerkers coachen op eigenaarschap voor gezond, veilig en plezierig werken.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Je leert veel over jezelf en anderen.
 • Het tactisch communiceren en empathisch navigeren
 • Het onderwerp duurzame inzetbaarheid en eigenaarschap
 • Het aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag
 • De meerdere manieren van draagvlak creëren, coachen en communiceren zowel op taak als relatie
 • Het krachtig oplossen van knelpunten met het model OplossingsKracht van de PreventieCoach
 • Het bereiken van bewustwording en gedragsverandering bij medewerkers
 • Empowerment van medewerkers
 • Resultaatgericht sturen op eigenaarschap bij de medewerker
 • Het borgen en het maken van SMARTIE afspraken
 • Het model OplossingsKracht in het werkoverleg en bij verzuimgesprekken
 • Je leert taakgericht knelpunten op te lossen en aan te sluiten bij de vraag van medewerkers.
 • Kortom je word je bewust hoe je als leidinggevende bijdraagt aan een duurzame organisatie
 • Fit voor de future

Amplitie= het versterken van medewerkers in zelfinzicht en zelfmanagement.
Organisaties doen er goed aan om zowel aandacht te richten op medewerkers die werkdruk ervaren, stress of een burn-out hebben, als op werknemers die goed functioneren, maar waarvan het potentieel nog meer benut kan worden.

 • Ga actief aan de slag met het bevorderen van het psychologisch welbevinden van medewerkers.
 • Ondersteun het personeel met respect voor ieders unieke kwaliteiten en talenten.
 • Besteed ruim aandacht aan de onderwerpen: vitaliteit, professionele ontwikkeling, samenwerking, communicatie en preventie van fysieke en mentale overbelasting.
 • Schep actief de voorwaarden voor een werkklimaat waarin mensen elkaar ondersteunen en aanspreken op gewenst gedrag.

Flexibel zijn en vitaal blijven vraagt blijvende focus en aandacht van organisaties.
Leidinggevenden en medewerkers met effectieve en affectieve vaardigheden kunnen een [werk]omgeving creëren waar sociale veiligheid wordt ervaren, waar medewerkers beter kunnen communiceren en samenwerken. Goede teams communiceren zowel over de taak, als over het proces.
De dialoog aangaan, het gesprek voeren over vitaal gedrag, werkdruk en veranderingen heeft grote invloed op:

 • de effectiviteit in het werk,
 • het functioneren,
 • de samenwerking
 • het werkplezier en werkgeluk
 • de bevlogenheid van medewerkers
 • duurzame inzetbaarheid

In deze opleiding wordt gewerkt met het coach- en communicatiemodel OplossingsKracht voor de gewenste steun.

 

Kernwoorden
Aanpassingsvermogen, aanspreken op gedrag, assertiviteit, analytisch vermogen, betrokkenheid, bewustwording, coachen, collegialiteit, confronteren, communicatie, conflictstijl, creatief denken, denkstijlen, drijfveren, daadkracht, doelen stellen, doorvragen, duurzame inzetbaarheid, eigenaarschap, empathie, emotionele intelligentie, energiegevend coachen, flexibiliteit, feedback feedforward geven, feedback feedforward ontvangen, fit voor de future, gespreksvaardigheid, hnw, hetnieuwewerken, individu-gericht leiderschap, leidinggeven, innovatief, interpersoonlijke sensitiviteit, inlevingsvermogen, luisteren, mensgericht leiderschap, motiveren, mensenkennis, oplossingsmodel, openheid, onafhankelijkheid, ontwikkelen van medewerkers, overtuigingskracht, observeren, professionele gespreksvaardigheden, persoonlijk leiderschap,  resultaatgericht samenwerken, sensitiviteit, sociabiliteit, sociale steun, sociale innovatie, strategisch leiderschap, teamproces, verantwoordelijk, vitaliteit, zelfkennis, zelfontwikkeling, zelfsturing, zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfmanagement.

De stap van theorie naar praktijk
We maken in onze trainingen frequent de stap van denken naar doen. Praktische werk-gerelateerde oefeningen worden afgewisseld met de theorie. Bewustwording, zelf ervaren, feedforward krijgen en ontvangen daar draaien deze intensieve en mooie dagen om.

Duur ontwikkelcyclus
Afhankelijk van de vraag van de organisatie en de beoogde doelen bepalen we gezamenlijk de duur van de ontwikkelcyclus. Een traject begint vaak met een aantal dagen of dagdelen kort op elkaar. Zowel in-company als wel op locatie van De PreventieCoach