OplossingsKracht voor leidinggevenden

Vergroot de oplossingskracht in de organisatie en richt je op de dialoog

In deze training ontwikkelen leidinggevenden doelgerichte gespreksvaardigheden, de kennis en de praktische vaardigheid om met medewerkers energiegevende gesprekken te voeren en de gewenste steun te bieden. We gaan voor leidinggevenden die herkennen wat zij zien, die signalen oppakken en deze bespreken zowel op inhoud als op beleving. Leer in deze training hoe je energiegevend en toekomstgericht gesprekken kan voeren, leer coachen, motiveren, knelpunten samen oplossen. Wij leren graag leidinggevenden hoe het gesprek aan te gaan met de medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat leidinggevenden in het gesprek de gewenste steun kunnen geven. Dat betekent actief en open de dialoog in kunnen en medewerkers coachen op eigenaarschap voor gezond, veilig en plezierig werken.Met deze training leren we leidinggevenden, interne adviseurs en teams op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan.

We hebben aandacht voor:

 • duurzame inzetbaarheid in hun organisatie
 • het energie-level en het werkvermogen van medewerkers
 • vitaliteit en werkplezier in het team.
 • het effectief omgaan met stress en hoge werkdruk
 • het duurzaam veranderen naar vitaal gedrag
 • het versterken van medewerkers (amplitie).

De training OplossingsKracht voor leidinggevenden en medewerkers draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid, mentale fitheid, motivatie en bevlogenheid. Verheug je op een ontwikkelcyclus waarin je ontdekt hoe je jezelf en anderen kan motiveren, inspireren, coachen, uitdagen, aanmoedigen en aanspreken tot vitaal, resultaatgericht en slimmer werken. We maken in onze trainingen frequent de stap van denken naar doen. Praktische werk-gerelateerde oefeningen worden afgewisseld met de theorie. Bewustwording, zelf ervaren, feedforward krijgen en ontvangen daar draaien deze intensieve en mooie dagen om.

We leren je de competenties om doelgerichte gesprekken te voeren waarbij je:

 • knelpunten samen met medewerkers en teams leert oplossen m.b.v. het coachmodel “OplossingsKracht voor de gewenste steun”.
 • effectief kan bijdragen aan organisatiedoelen en aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • het gesprek kan voeren over eigenaarschap, inzet, over werkdruk, over ontwikkelingsbehoeften etc. Dit zowel in het werkoverleg, in functioneringsgesprekken als bij verzuimsituaties.
 • op taak heldere afspraken kan maken met behoud van de werkrelatie.
 • aandacht hebt voor zowel de ontwikkeling van medewerkers en hun mentale fitheid alswel voor de organisatiedoelen.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Tactisch communiceren en empathisch navigeren
 • Aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag
 • De meerdere manieren van draagvlak creëren, coachen en communiceren zowel op taak als relatie
 • Het krachtig oplossen van knelpunten met het model OplossingsKracht van de PreventieCoach
 • Het bereiken van bewustwording en gedragsverandering bij medewerkers
 • Empowerment van medewerkers
 • Resultaatgericht sturen op eigenaarschap bij de medewerker
 • Het borgen en het maken van SMARTIE afspraken
 • Het model OplossingsKracht in het werkoverleg en bij verzuimgesprekken
 • Je leert taakgericht knelpunten op te lossen en aan te sluiten bij de vraag van medewerkers.

In deze opleiding wordt gewerkt met het coach- en communicatiemodel OplossingsKracht voor de gewenste steun.

Duur ontwikkelcyclus
Afhankelijk van de vraag van de organisatie en de beoogde doelen bepalen we gezamenlijk de duur van de ontwikkelcyclus. Een traject begint vaak met een aantal dagen of dagdelen kort op elkaar. Zowel in-company als wel op locatie van De PreventieCoach

Klik & mail je vraag!