de-week-van-de-rie-2018

Week van de Rie

In de week van de Rie organiseert De PreventieCoach in Harderwijk
 De Opleiding “De Inspirerende Preventiemedewerker 
 Positieve Gezondheid met OplossingsKracht”.
 In de cursus ‘ Preventiemedewerker met OplossingsKracht Positieve Gezondheid’ leiden we je op tot een   professionele Preventiemedewerker en dragen we onze visie op vitaliteit, veiligheid en gezondheid aan je over.   De nieuwe Arbowet 2017 stelt dat de Preventiemedewerker ook echt een plek moet innemen in een   organisatie.  En professioneel in gesprek gaat met bedrijfsarts, het management en de medewerkers. 

We leren je je rol pakken, professionele vaardigheden: kennis van je taken als preventiemedewerker volgens de arbowet. Tactisch communiceren, empoweren, faciliteren, coachen en het creëren van draagvlak.

We blijven daarbij nuchter en praktijkgericht. Wil jij de Preventiemedewerker zijn met verstand van zaken die de kennis en het lef heeft om in gesprek te gaan met het management, de ondernemingsraad en de medewerkers? Welkom Wij leiden je op tot een Preventiemedewerker die pro-actief het gezond, veilig en plezierig werken aanpakt in de eigen organisatie.

 • Studieduur: 2 dagen.
 • Certificering: Certificaat ‘Inspirerende Preventiemedewerker’ van De PreventieCoach.
 • Tarief: € 790,- ex. btw inclusief heerlijke lunch.
De PreventieCoach leert je werken met het model Positieve Gezondheid en gesprekken voeren met OplossingsKracht. Het resultaat: een oplossingsgerichte, deskundige en inspirerende Preventiemedewerker met helikopterview.

Gratis voor de week van de Rie
Maak gebruik van de speciale ‘Week van de RIE- aanbieding” en meld  je  aan voor de gratis 30 minuten online coaching bij De PreventieCoach. [waarde 85 euro]. Ontvang tevens het gratis gespreks- en empathiemodel OplossingsKracht Positieve Gezondheid.
Meer informatie 

Opleiding Positieve Gezondheid en het coachen met OplossingsKracht.
Een krachtige en inspirerende opleiding voor preventiemedewerkers die pro-actief en met werkplezier hun taken als preventiemedewerker willen oppakken.  Met een goed uitgevoerde RI&E ga je als preventiemedewerkers voor een vitale veilige omgeving waar medewerkers echt gezond, veilig en met plezier kunnen werken.
Je weet dat wanneer je investeert in preventie en betrokkenheid, je kan rekenen op energieke, betrokken, innovatieve en productieve medewerkers. De preventiemedewerkers opgeleid door De PreventieCoach voeren niet hun taken uit omdat het moet van wet- en regelgeving. Zij zetten zich pro-actief en pro-sociaal in vanuit echte betrokkenheid en gezond verstand. Zij leveren kwaliteit in hun werk, faciliteren, motiveren, bieden de gewenste steun en lossen knelpunten samen met medewerkers. Zij zetten medewerkers in hun kracht, sturen op eigen regie en het nemen van de verantwoordelijkheid voor gezond gedrag. Dat heeft effect op de inzetbaarheid en het energielevel van medewerkers en voorkomt verzuim.

 

De training is opgedeeld in 4 dagdelen:

 • 1 dagdeel gericht op inspireren, coaching, communicatie, denkstijlen en gedragsverandering.
 • 1 dagdeel Positieve Gezondheid, beleid en wetgeving, risico-inventarisatie, do’s and dont’s.
 • 1 dagdeel praktisch aan de slag met beeldschermwerkplek en preventie van fysieke overbelasting
 • 1 dagdeel preventie van mentale overbelasting, PSA, werkdruk, agressie en visie op verzuim.
De onderwerpen die aan bod komen zijn:
 • Arbowet en arbocatalogi zodat je in je eigen organisatie met de juiste materialen kan werken.
 • Cyclus aanpak beleid met OplossingsKracht en de 6 W’s.
 • Positieve Gezondheid, Positieve Arbo, in gesprek over eigen regie
 • Taken, rollen en aanpak van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).
 • De diverse arbeidsrisico’s en de aanpak preventie van fysiek en mentale overbelasting.
 • Draagvlak creëren, coachen op gedragsverandering en de stap van moeten naar willen.
 • Arbo- of vitaliteitsmanagement
 • De aanpak bij werkdruk en het beleid PSA
 • Werkplekadvies, ergonomie en werkplek-inrichting

Overige informatie:

 • Neem voor in-company tarieven contact op.
 • Deze training duurt 2 dagen van 10:00 – 16:00 uur. Kijk voor aankomende data in onze agenda.
 • Wij werken bij voorkeur met groepen van maximaal 8 personen.
 • De opleidingen en trainingen worden gegeven op: Mecklenburglaan 94, 3843BP Harderwijk.
 • Om het geleerde uit de training nog beter te borgen is aanvullende online coaching mogelijk. E-coaching draagt bij aan de gewenste ontwikkeling, is snel, to the point en vergroot de borging van de training. Neem voor meer informatie contact op.


Agenda De PreventieCoach Opleidingen