Blog OplossingsKracht voor de gewenste steun©

Energiegevende communicatie met OplossingsKracht voor de gewenste steun©
De PreventieCoach helpt organisaties bij het ontdekken van de eigen OplossingsKracht en biedt hierin de gewenste steun met training, coaching en opleiding.

Oprechte aandacht 

Empathie is een bron van verbinding

OplossingsKracht-rounded-groot

OplossingsKracht is de sleutel tot persoonlijk leiderschap

Waarom is het coach- en communicatiemodel  ‘OplossingsKracht voor de gewenste steun’ ontwikkeld? Het coach- en communicatiemodel ‘OplossingsKracht’ verbetert de dialoog en draagt bij aan werkplezier, psychisch welbevinden en stress-preventie! “OplossingsKracht voor de gewenste steun” is een nieuw coach- en communicatiemodel dat op eenvoudige en positieve wijze bijdraagt aan het verbeteren van de dialoog tussen medewerkers in organisaties. Ingeloes Bense, directeur van De PreventieCoach en De eCoachAcademie heeft het verrassende model in 2013 ontwikkeld als basis voor training en zelf-coaching van teams in organisaties, maar ook van individuen. Het model OplossingsKracht is gebaseerd op inzichten uit de positieve psychologie. OplossingsKracht is een concreet hulpmiddel om proactief in gesprek te gaan met elkaar. Het gespreksmodel geeft energie, vergroot initiatief en verbetert de sociale relaties op het werk. Inmiddels wordt het model met succes in diverse organisaties toegepast. 

Wat biedt het coach- en communicatiemodel  OplossingsKracht van De PreventieCoach? Productiviteit en werkplezier door aandachtig luisteren, steun vragen en bieden. Een goed gesprek waarin we elkaar begrijpen, respectvol en gelijkwaardig zijn, draagt bij aan verbinding. Hóe wij luisteren bepaalt mede hoe wij reageren op anderen en welke steun wij bieden aan anderen. We bieden elkaar in organisaties niet altijd de sociale steun die nodig is. We vragen niet wat voor steun de ander van ons wil ontvangen en we hebben zelf ook moeite van de ander de steun te vragen die wij zelf nodig hebben. Dat komt omdat we vaak zeer selectief naar elkaar luisteren. Het model OplossingsKracht is een hulpmiddel bij het herkennen van onze luister- en communicatievoorkeuren. Het maakt ons bewust van het effect van ons selectief luisteren en van onze voorkeurreacties in gesprekken. OplossingsKracht is een hulpmiddel om jezelf en anderen te coachen en als ondersteuning in gesprekken.

Het krijgen van de gewenste steun heeft positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen. Als we ons gehoord en begrepen voelen ontstaat verbinding en energie in de relatie. Voelen we ons niet begrepen dan ontstaat discussie, ruis, conflicten en weerstand. De verkeerde steun of geen steun ontvangen in het gesprek kan negatieve gevolgen hebben zoals stress en gezondheidsklachten. Goed luisteren en ontdekken welke steun je gesprekspartner wenst, leidt tot het adequaat oplossen van knelpunten en een prettige werksfeer. Medewerkers kunnen zich in vertrouwen uiten, omdat er niet geoordeeld wordt: er is geen goede of foute manier om te reageren, het model zet slechts aan tot het zoeken naar wat de gewénste manier is. Daardoor geeft het model een gevoel van veiligheid, het biedt zelfvertrouwen en het vergroot het vermogen zelf problemen op te lossen. De uitdaging voor organisaties is het creëren van de de balans in veiligheid, vrijheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid. OplossingsKracht draagt hier zeker aan bij.

Succesvolle organisaties spelen actief in op veranderingen. Werkplezier en bevlogenheid leiden tot innovatieve en creatieve medewerkers die bijdragen aan het succes in organisaties. Dit versterkt de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en verlaagt de maatschappelijke kosten veroorzaakt door improductiviteit, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Uit het onderzoek van TNO Werkdruk blijkt het enorme belang van het bespreken van werkdruk en werkstress. Werkdruk is een situatie waarin er een disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk wat betreft de inhoud van het werk en de context van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om het werk goed uit te voeren. De oorzaken hiervoor kunnen liggen bij de inhoud van het werk, de organisatie (context) van het werk en het individu.De dialoog gebaseerd op het model OplossingsKracht verkleint de kans dat werkdruk leidt tot werkstress. Sterker nog door de dialoog, door co-creatie ontdek je oplossingen die bijdragen aan werkplezier en energiebehoud, zelfs bij problemen die niet direct op te lossen zijn.

Het model OplossingsKracht voor de gewenste steun blijkt effectief te zijn bij preventie van stress en daagt bij aan psychisch welbevinden.  Ga in dialoog over werkdruk en werkplezier. Samen weet je meer, ontdek waar de ander mee zit, ontdek wat de diagnose is  en stel samen een behandelplan op. Biedt je steun aan en vraag de ander wat de gewenste steun is. Welke steun is gewenst? Wil je mijn analytische steun: samen de zaak op een rijtje zetten? Wil je mijn empathische steun: gewoon even je verhaal kwijt? Wil je mijn creatieve steun: samen oplossingen en mogelijkheden ontdekken? Of wil je mijn praktische steun: wat kan ik voor je praktisch doen?

Het model OplossingsKracht draagt bij aan vertrouwen en zelfmanagement van medewerkers. Arbeidsrelaties veranderen, meer ruimte krijgen en minder sturing geeft energie en vergroot ons werkplezier. Creativiteit, innovatie, eigenaarschap ontstaat in een werkomgeving waar fouten gemaakt mogen worden, waar we elkaar kunnen aanspreken en we onze talenten kunnen inzetten.  Hiervoor is vertrouwen nodig in het gesprek en in de oplossingskracht van anderen. Het model OplossingsKracht richt zich op de manier waarop mensen met elkaar omgaan.Vertrouwen ontwikkeld zich als wij elkaar beter begrijpen en elkaar de gewenste steun bieden in het contact. Empathische vaardigheden en emotionele intelligentie zijn belangrijk.

Voor innovatie zijn empathische vaardigheden belangrijk. Ontwikkeling van medewerkers draagt bij aan het psychisch welbevinden, veiligheid, werkplezier, betrokkenheid en de productiviteit. Het is voor iedereen belangrijk is om ontspannen te kunnen werken.
Innovatie is cruciaal voor Nederlandse organisaties en we hebben dus medewerkers nodig die hun talenten maximaal kunnen benutten. Wanneer we in organisaties elkaar wederzijds kunnen vertrouwen, goed kunnen communiceren en elkaar veiligheid aanbieden dan ontstaat ruimte voor creativiteit van werknemers. Inlevingsvermogen zorgt ervoor dat we meer begrip en inzicht hebben in wat de behoefte is van anderen, hoe zij denken, voelen en doen. Dat leidt tot betere prestaties en winst.

Inlevingsvermogen ontwikkelen met het model OplossingsKrachtHet model gaat uit van het belang van inlevingsvermogen en emotionele vaardigheden. Verbondenheid, veiligheid en geborgenheid zijn belangrijke voorwaarden om onszelf te kunnen zijn. (Goleman Emotionele intelligentie 1995).  Inlevingsvermogen draagt bij aan efficiënte samenwerking en communicatie.  Weerstand wordt veerstand als we anderen beter begrijpen. Het motiveren of inspireren van anderen kan alleen als je echt ontdekt wat anderen belangrijk vinden. OplossingsKracht is je kunnen verplaatsen in anderen, in emoties, behoeften en gedachten. Het model leert o.a. de positieve intentie van mensen te ontdekken in het gesprek. (Marshall Geweldloos communiceren)    De communicatie tussen mensen bepaalt of we energiegevend resultaten behalen.

Ontwikkelcyclus ‘OplossingsKracht’ voor beter communiceren, coachen en inzicht krijgen in jezelf en anderen. Verbeter je communicatie, leer coachen en  het oplossen van knelpunten met Het model OplossingsKracht voor de gewenste steun. Organisaties die de kracht van oprechte aandacht en empathische vaardigheden willen ontwikkelen, zijn meer dan welkom.

Met het door ons ontwikkelde model “OplossingsKracht voor de gewenste steun” leer je professioneel:

 • empathische luistervaardigheden en communicatiepatronen herkennen bij jezelf en anderen
 • oprechte aandacht te richten op taak en verbinding
 • de dialoog aan te gaan vanuit de vier soorten steun| empathie
 • zelfinzicht en emotiemanagement
 • automatische patronen herkennen
 • 4-dimensionaal luisteren
 • het belang van het bieden en vragen van de gewenste steun
 • coachen en bijdragen aan zelfmanagement en gedragsverandering
 • knelpunten constructief oplossen in dialoog
 • op taak en relatie energiegevend te communiceren.
 • open, onderzoekend, doelgericht inspirerend in gesprek te gaan
 • resultaten te bereiken vanuit de win-win-win.

Wij vertellen je er graag meer over, Ingeloes Bense 

De PreventieCoach

Neem contact op