Pittig met OplossingsKracht gastvrijheid hostmanship

De training PITTIG met OplossingsKracht voor klantvriendelijkheid, hostmanship, hospitality en gastvrijheid in organisaties. Gastvrije organisaties maken van hun dienstverlening een beleving!
Aandacht voor Aandacht. Contact met mensen geeft energie!

De ontwikkelcyclus “PITTIG met OplossingsKracht” 

Positief: bereidheid tot helpen | taalpatronen | vraaggericht | oog voor anderen | toekomstgericht
Inspirerend: hart | hoofd | handen | visie | er willen zijn voor de ander | keuzevrijheid
Tactisch communicerend | begrijpend luisteren | schakelen in gesprekken | open dialoog
Trouw aan jezelf en de ander | normen |waarden | omarm de verschillen | empathisch inleven
Innovatief en initiatiefrijk| leidend | creatief | energiegevende service | inzet voor gast en organisatie
Gastvrijheid en graag gedaan | attent, vaardig en deskundig | waarderend | houding, kennis en deskundigheid

De ontwikkelcyclus voor gastvrijheid, hostmanship, klantvriendelijkheid, hospitality 
Klantvriendelijkheid, hostmanship vraagt extra competenties van medewerkers zoals aandacht geven, attent zijn, coachen van klanten, werken aan beleving en het empoweren vanuit een motiverende en waarderende gespreksvorm. Medewerkers moeten beschikken over een analytische vermogen, inlevingsvermogen, creativiteit en moeten bereid zijn om actief oplossingsgericht hun dagelijks werk anders aan te pakken.

Professionele ontwikkelcyclus gericht op echte gedragsverandering in gastvriendelijkheid.
Wat het oplevert? Ruim voldoende! Naast werkplezier voor de medewerker levert het zoveel meer op. Klanten die de gewenste steun ontvangen verbinden zich aan de organisatie en de medewerker. Het effet is voor klanten, personeel en organisaties: energiegevende resultaten, verbinding, imago, ontroering, kwaliteit, authenticiteit, winst, vrolijkheid en duurzame relaties. Klik & mail je vraag!

Bewustwording en gedragsverandering
Gastvrijheid, hostmanship, klantvriendelijkheid, hospitality vraagt van medewerkers dat zij zichzelf kennen en zich professioneel bewust zijn van hoe zij echt kunnen bijdragen aan gastvrijheid, klantvriendelijkheid, hostmanship en hospitality. Hoe zij oprechte authentieke aandacht kunnen bieden aan de ander. Hoe zij klanten, collega’s, anderen de gewenste steun kunnen bieden. Hiervoor is zelfinzicht nodig en kennis over voorkeurstijlen in gedrag.  In de ontwikkelcyclus werken wij aan  gedragsinzichten o.a. met mapstell . Al oefenend op een vloermat van de Wereld van Verschil wordt geoefend met verschillend gedrag van klanten, collega’s en anderen.

OplossingsKracht voor het bieden van de gewenste steun 
De PreventieCoach ontwikkelde het empathie-,coach en communicatiemodel OplossingsKracht voor de gewenste steun. Dit model is  bewezen effectief bij werkplezier en werd o.a. in 2014 genomineerd door het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Bij het bieden van de gewenste steun hoort het begrijpend luisteren, het vragen en toetsen wat de gewenste steun is, het helder bespreken van doelen, acties en het borgen van afspraken.
model-oplossingskracht-breed-eigen-kleuren-visitekaartje-11mrt2015-schermMedewerkers in onze trainingen ontwikkelen zich in het empathisch, innovatief en daadkrachtig oplossen van knelpunten.

De training “PITTIG met OplossingsKracht”
De inspirerende training OplossingsKracht geeft je inzicht in jezelf en in anderen. Je wordt er vaardig in om de (achterliggende) vraag van de klant te horen, zien en open te staan voor nieuwe ideeën. Je wordt je praktisch bewust van je eigen mogelijkheden in communicatie. Hoe je anderen en jezelf de gewenste steun kan bieden.
We leren je met alle plezier je creatieve en ondernemende skills te ontwikkelen, je zelfinzicht en je emotionele intelligentie te vergroten. Communiceren met OplossingsKracht geeft energie en draagt bewezen* bij aan werkplezier en productiviteit.

In de ontwikkelcyclus “PITTIG met OplossingsKracht” leer jij:

 • extra vaardigheden voor verbinding met emotionele intelligentie
 • aandacht voor aandacht vanuit gastvrijheid en klantvriendelijkheid
 • bieden van de gewenste steun met het model OplossingsKracht
  • Perceptie en de verschillen in waarneming
  • Taakgericht en mensgericht
  • Introversie en extraversie
  • De voorkeuren in gedrag vertaalt in kaarten en kleuren met Mapstell
 • empathische vaardigheden | inlevingsvermogen
 • het samen oplossen van knelpunten vanuit onze PITTIG theorie
 • het communiceren, coachen, empoweren en samenwerken
 • stimuleren, motiveren en humeurmanagement.
 • leiderschap en verantwoordelijkheid in de zorg voor je klant, collega, ander
 • het ontvangen, geven en vragen van feedforward, kritiek en feedback
 • tactisch coachend communiceren gericht op de toekomst
 • heldere besluitvorming en het borgen van afspraken
 • gastgerichtheid. Ieder mens is  verschillend en toch zijn er voorkeuren.

We brengen je letterlijk in kaart. Samen vormen wij de Wereld van Verschil.
Word je bewust van voorkeurgedrag en hoe anderen anders zijn met andere voorkeuren.
De verschillen tussen mensen kunnen een goede basis vormen voor samenwerking maar ook juist goede communicatie in de weg staan. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je met deze verschillen om moet gaan. Wat is jouw gedragsstijl? Wat is de gedragsstijl van jouw klant of collega? Wat betekent dit voor jouw omgang met hem of haar? Deze vragen worden beantwoord tijdens de ontwikkelcyclus “PITTIG met OplossingsKracht”. We maken je bewust van je eigen voorkeursgedrag met een korte vragenlijst ontvang je een PersonalMap.

Professionele attitude, vaardigheden en kennis
Na de training kan je anderen professioneel ondersteunen. Je leert tactisch knelpunten oplossen en empathisch navigeren. We werken stevig aan jouw professionele ontwikkeling en jouw persoonlijke bewustwording. Dit door zelfinzicht en bewustwording, het krijgen van feedforward, veel oefenen en inbrengen van casussen uit de praktijk.

Resultaat PITTIG met OplossingsKracht”
Met de ontwikkeling van jouw “PITTIG met OplossingsKracht, effectieve en affectieve vaardigheden” creëren we een [werk]omgeving waar je krachtig kan bijdragen aan gastvrijheid, hostmanship, klantvriendelijkheid en hospitality in jouw organisatie. Met nieuwe competenties die behoren bij het bieden van analytisch, emotionele, creatieve en praktische steun. In deze training vergroot je je inzicht in je eigen stijl van communiceren, voelen, denken en handelen.

De organisatie zorgt voor ontwikkelruimte
Deze ontwikkelcyclus vraagt van organisaties dat zij werkelijk zich verbinden met hun doelen. En zij open de ruimte bieden aan medewerkers om te leren. Zij bieden een omgeving waar medewerkers kunnen leren van elkaar, waar werken leuk is omdat er naar je ideeën geluisterd wordt en je mee mag denken in verbetervoorstellen. Een omgeving waar we zowel de klant, als de medewerker werkelijk willen horen en steunen.
Leidinggevenden zijn bewust van hun voorbeeldrol en wij trainen hen graag als eersten.

Competenties ontwikkelcyclus PITTIG met OplossingsKracht

 • aandacht, klantvriendelijkheid, hostmanship
 • gastvriendelijkheid klantvriendelijkheid
 • communicatie en coachen
 • creatief denken en innovatievermogen
 • emotionele intelligentie
 • zelfmanagement en gedragsverandering
 • resultaatgerichtheid

De PreventieCoach OplossingsKracht
Wij bieden workshops en trainingen van 1 tot een 6-daagse ontwikkelcyclus
Groepsgrootte 4- 8 personen
Ook open inschrijving per persoon €395.– per dag exclusief 21 % BTW
Vraag naar data.
Meer weten Meld je aan Neem contact met De PreventieCoach
info@preventiecoach.nl 0651089862

Mapstell-preventiecaoch-disc