Pittig met OplossingsKracht gastvrijheid hostmanship

Gastvrijheid, hostmanship, klantvriendelijkheid, hospitality vraagt van medewerkers dat zij zichzelf kennen en zich professioneel bewust zijn van hoe zij echt kunnen bijdragen aan gastvrijheid, klantvriendelijkheid, hostmanship en hospitality. Hoe zij oprechte authentieke aandacht kunnen bieden aan de ander. Hoe zij klanten, collega’s, anderen de gewenste steun kunnen bieden. Hiervoor is zelfinzicht nodig en kennis over voorkeurstijlen in gedrag.

De inspirerende training PITTIG met OplossingsKracht geeft je inzicht in jezelf en in anderen. Je wordt er vaardig in om de (achterliggende) vraag van de klant te horen, zien en open te staan voor nieuwe ideeën. Je wordt je praktisch bewust van je eigen mogelijkheden in communicatie. Hoe je anderen en jezelf de gewenste steun kan bieden.
We leren je met alle plezier je creatieve en ondernemende skills te ontwikkelen, je zelfinzicht en je emotionele intelligentie te vergroten.

De ontwikkelcyclus “PITTIG met OplossingsKracht” 

Positief: bereidheid tot helpen | taalpatronen | vraaggericht | oog voor anderen | toekomstgericht
Inspirerend: hart | hoofd | handen | visie | er willen zijn voor de ander | keuzevrijheid
Tactisch communicerend | begrijpend luisteren | schakelen in gesprekken | open dialoog
Trouw aan jezelf en de ander | normen |waarden | omarm de verschillen | empathisch inleven
Innovatief en initiatiefrijk| leidend | creatief | energiegevende service | inzet voor gast en organisatie
Gastvrijheid en graag gedaan | attent, vaardig en deskundig | waarderend | houding, kennis en deskundigheid

Wat aan bod komt:

 • Extra vaardigheden voor verbinding met emotionele intelligentie
 • Aandacht voor aandacht vanuit gastvrijheid en klantvriendelijkheid
 • Bieden van de gewenste steun met het model OplossingsKracht
  • Perceptie en de verschillen in waarneming
  • Taakgericht en mensgericht
  • Introversie en extraversie
  • De voorkeuren in gedrag vertaalt in kaarten en kleuren met Mapstell
 • Empathische vaardigheden | inlevingsvermogen
 • Het samen oplossen van knelpunten vanuit onze PITTIG theorie
 • Het communiceren, coachen, empoweren en samenwerken
 • Stimuleren, motiveren en humeurmanagement.
 • Leiderschap en verantwoordelijkheid in de zorg voor je klant, collega, ander
 • Het ontvangen, geven en vragen van feedforward, kritiek en feedback
 • Tactisch coachend communiceren gericht op de toekomst
 • Heldere besluitvorming en het borgen van afspraken
 • Gastgerichtheid. Ieder mens is  verschillend en toch zijn er voorkeuren.

Duur ontwikkelcyclus
Afhankelijk van de vraag van de organisatie en de beoogde doelen bepalen we gezamenlijk de duur van de ontwikkelcyclus. Een traject begint vaak met een aantal dagen of dagdelen kort op elkaar. Zowel in-company als wel op locatie van De PreventieCoach

Klik & mail je vraag!